OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > YHTEISET YAMK OPINNOT, 2023, OPINNOT ENGLANNIKSI
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Yhteiset YAMK opinnot, 2023, opinnot englanniksi

Kieli

englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

NY00EC59 Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5 op
NY00GA31 Integration into the Labour Market through Digital Networking 5 op
NY00EC55 Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5 op
NY00FY73 Laadun ja vaikuttavuuden arviointi 5 op
NY00EH17 LEAN 5 op
NY00EK73 Tietojohtaminen 5 op