OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > YHTEISET VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, 2023
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Yhteiset vapaasti valittavat opinnot, 2023

Kieli

suomi

englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

2023VAPAA-1003 TAMKin opiskelijoille suunnatut opinnot, 0 op
NN00FU45 Mielen hyvinvointia opiskeluarkeen 3 op
NN00FU47 Finding Balance In Student Life 3 op
2023VAPAA-1001 CampusOnline-opinnot, kevät 2023 0 op
5N00EI67 Mekaniikka 3 op
5N00EI69 Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3 op
5N00EI74 Termodynamiikka ja virtaukset 4 op
5N00EI70 Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3 op
5N00EG71 Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3 op
5N00EG72 Geometria ja vektorilaskenta 3 op
5N00EG73 Funktiot ja matriisit 3 op
NV00CP35 Nätsvenska - ruotsin valmentava verkkokurssi 3 op
NV00FM74 Paediatric Nursing English 3 op
NV00FM75 Professional English for Nursing and Health Care 3 op
N-00DH77 Cross-cultural Communication and Global Employability 3 op
7F00CT54 Ikääntyneiden liikunta 3 op
7F00FU76 ICF- luokituksen ja GAS- menetelmän perusteet 3 op
7F00CE92 Terveysliikunta 3 op
7K00FH60 Työergonomia 3 op
7K00FO90 Genetiikan perusteet hoitotyössä 2 op
7K00FS40 Cisnaisten ja muiden vulvallisten seksuaalisuus 5 op
7K00ET55 Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito 5 op
7B00FW70 Artikkelin kirjoittaminen kirjallisuuskatsauksen perusteella 5 op
3H00DZ53 Oman talouden hallinta 5 op
5K00BH16 PLM 3 op
5B00FM95 Rakennetun ympäristön esteettömyys 5 op
5T00GB31 Energian käyttö asuinrakennuksessa 3 op
2023VAPAA-1002 CampusOnline-opinnot, syksy 2023 0 op
5N00EI74 Termodynamiikka ja virtaukset 4 op
5N00BC71 Mekaniikka 3 op