OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > KESÄOPINNOT 2023
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Kesäopinnot 2023

Lisätiedot

Kesän 2022 kesäopintotarjonta

Kieli

suomi

englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

2023SUVI-1002 TAMKin opiskelijoille suunnatut opinnot, 0 op
NN00FU45 Mielen hyvinvointia opiskeluarkeen 3 op
NN00FU47 Finding Balance In Student Life 3 op
7K00FN38 Hoitotyön johtaminen ja työelämävalmiudet 2 op
7K00FN22 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 2 op
7K00FN30 Hoitotyö sosiaali- ja terveyskeskuksessa 3 op
2023SUVI-1001 Campusonline-opinnot, kesä 2023 0 op
5N00EI70 Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3 op
5N00EI69 Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3 op