OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > YAMK TARJOTIN 2022
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

YAMK tarjotin 2022

Kuvaus

YAMK tutkinto-ohjelmista lisätään tarjottimelle ne opintojaksot, joihin muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat osallistua. Opintojen aikataulu noudattaa tarjoavan tutkinto-ohjelman aikataulua. YAMK tarjotin lisää opiskelijan valinnan mahdollisuuksia. Vastuu opintojaksojen tuomisesta YAMK tarjotimelle on tutkinto-ohjelmalla.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot

Valitaan erillisten ohjeiden mukaan

7L00FG22 Jatkuva laadun parantaminen laboratoriossa 5 op
7L00FT47 Naisen terveyttä ja hyvinvointia edistävän kätilötyön kehittäminen 5 op
7L00FU32 Synnyttävän naisen kätilötyön kehittäminen 5 op