OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > YHTEISET YAMK OPINNOT, 2023
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Yhteiset YAMK opinnot, 2023

Kieli

suomi

englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

NY00FZ21 Ajattelu voimavaraksi 5 op
NY00FH42 B2B Sales Interactions 5 op
NY00EK76 Data-analyysi, datan visualisointi ja tekoäly 5 op
NN00FB60 Data-Driven Sales 5 op
NY00EK75 Digitaalisten kanavien asiakashankinta 5 op
NY00EC59 Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5 op
NY00FO55 Hyvinvointi- ja terveysteknologiaratkaisut SoTe-palveluissa 5 op
NY00GA31 Integration into the Labour Market through Digital Networking 5 op
NY00FZ15 Johdanto tieteellisen tutkimuksen lähtökohtiin 5 op
NY00FD95 Johtamisviestinnän analyysi 5 op
NY00EC53 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5 op
NY00FZ22 Kyselytutkimuksen menetelmien soveltaminen työelämän kehittämisessä 5 op
NY00EC55 Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5 op
NY00FY73 Laadun ja vaikuttavuuden arviointi 5 op
NY00EH17 LEAN 5 op
NY00EC51 Näyttöön perustuva toiminta 5 op
NY00EC67 Projektiosaaminen 5 op
NY00EC63 Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä 5 op
NY00EK72 Strateginen talousjohtaminen 5 op
NY00FF85 Sustainability Management 5 op
NY00EC61 Talousjohtamisen perusteet 5 op
NY00EC65 Teknologiaosaamisen johtaminen 5 op
NY00EK73 Tietojohtaminen 5 op
NY00EC71 Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5 op
NY00GB02 Tulevaisuuksien tutkimus ja ennakointi 5 op
NY00EC57 Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5 op
1L00FY55 Työelämän kouluttaja- ja ohjaajavalmiudet 5 op