OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > LIKO POLKUOPINNOT VERKOSSA
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

LIKO polkuopinnot verkossa

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

3H00DP33 Esihenkilötyön lähtökohdat 5 op
3H00DZ69 Innovaatio-osaaminen liike-elämässä 5 op
3H00FU18 Juridiikan perusteet ja yleinen sopimusoikeus 5 op
3H00FW60 Kirjanpito liiketoiminnan kuvaajana 5 op
3H00FW61 Liiketoiminnan talousohjaus 5 op
3H00FV60 Markkinointi ja tuotteistaminen 5 op
3H00DZ63 Professional English for BBA Studies 5 op
3H00FE23 Projektinhallinnan dynamiikka ja menetelmät 5 op
3H00EO59 Talousmatematiikka 5 op
3H00DZ59 Työelämän metataidot 5 op
3H00DP16 Verkkokaupan suunnittelu ja toteutus 5 op
3H00FE16 Viestintäosaaminen ja digitaidot 5 op