OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > YHTEISET VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, 2022
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Yhteiset vapaasti valittavat opinnot, 2022

Kieli

suomi

englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

5T00EI32 Talotekniikan toteuttamisprosessi 3 op
7K00DX19 Hoitotyön asiakaslähtöiset toiminnot arjessa 6 op
7K00DX20 Kliinisen hoitotyön menetelmät 6 op
7F00CT54 Ikääntyneiden liikunta 3 op
7F00CE92 Terveysliikunta 3 op
7K00FH60 Työergonomia 3 op
3H00DZ53 Oman talouden hallinta 5 op
5N00FH78 Mekaniikka 3 op
5N00FH86 Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3 op
5N00FH88 Termodynamiikka ja virtaukset 4 op
5N00FH90 Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3 op
7F00EX71 Kuntoutumista tukeva hoitotyö 3 op
5S00DX90 Ohjelmoinnin perusteet 3 op
7K00ET55 Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito 5 op
7F00EX84 Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristö 3 op
N-KV574 English Grammar and Writing 5 op
V2600-10 Terveysteknologia 5 op
NN00CP23 Johtajuuden kehittäminen 6 op
4A00DM18 Kyberturvallisuuden perusteet 3 op
4A00DP69 Digitalisaatio 3 op
4A00FH71 Sähköisen markkinoinnin menetelmiä ja työkaluja 3 op
5S00CL05 Tutkimusmenetelmät 4 op
5N00CZ50 Excel 2016 tehokas käyttö 3 op
NV00FM74 Paediatric Nursing English 3 op
NV00FM75 Professional English for Nursing and Health Care 3 op
5P00DP67 Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi/Sellukuidut 3 op
NN00FC85 Introduction to Finnish Society 2 op
5S00EZ71 LabVIEW-ohjelmoinnin perusteet 5 op
U003A-7 Työelämän valttikortit, Työturvallisuus ja tulityöt 2 op
5G00CZ91 Projektiopinto 15 op
5S00CL04 Sähköpätevyysvalmennus 2 op
5N00EZ75 Kestävän kehityksen luonnontieteellinen tausta 5 op
NN00CC43 Työelämän ajokortti 5 op
NN00FS28 How to Study at TAMK 2 op
7K00FS40 Cisnaisten ja muiden vulvallisten seksuaalisuus 5 op
7K00FO90 Genetiikan perusteet hoitotyössä 2 op
NN00CU60 Intercultural Experiences and Competences 2 op
7F00FH61 RoboSote, innostu robotiikasta sote-palveluissa 1 op
7F00FH62 Sotedata, kirjaamisen perusteet sote-palveluissa 1 op
7S00FH69 Kuiluista osallisuuteen 1 op
N-00DH77 Cross-cultural Communication and Global Employability 3 op
5N00EG71 Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3 op
5K00BH16 PLM 3 op
7F00FU76 ICF- luokituksen ja GAS- menetelmän perusteet 3 op
NN00DJ07 Microsoft Office Word perusteet 3 op
5K00FU82 Minustako konetekniikan ammattilainen? 2 op
5N00EG74 Differentiaalilaskenta 3 op
7F00FV92 MOOC Tiedolla johtamisen perusteet 3 op
7F00FV93 MOOC Joustavat digitaaliset asiointipalvelut 2 op
5B00FM95 Rakennetun ympäristön esteettömyys 5 op
NN00FU45 Mielen hyvinvointia opiskeluarkeen 3 op
NN00FU47 Finding Balance In Student Life 3 op
8T00FO72 Monikulttuurisuus viestinnässä ja johtamisessa 5 op
5N00EZ75 Kestävän kehityksen luonnontieteellinen tausta 5 op
NN00FU48 Opiskelutaidot 2 op
NN00FU49 Uravalmennus 2 op
NN00DP73 Hyvinvoiva opiskelija 3 op
2022VAPAA-1001 CampusOnline-opinnot, syksy 2022 0 op
3B00FX79 Strategic Management 5 op
NN00FU48 Opiskelutaidot 2 op
NN00FU49 Uravalmennus 2 op
NN00CC43 Työelämän ajokortti 5 op
V2600-10 Terveysteknologia 5 op
7K00FH60 Työergonomia 3 op
5N00BO93 Termodynamiikka ja virtaukset 4 op
5N00BC71 Mekaniikka 3 op
5N00EG71 Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3 op
5P00DP67 Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi/Sellukuidut 3 op
5N00EZ75 Kestävän kehityksen luonnontieteellinen tausta 5 op
SO00DU36 Social Media in Communication and Community Building 5 op