OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > YHTEISMUSISOINTI LUKUVUOSI 2021-2022
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Yhteismusisointi lukuvuosi 2021-2022

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan 10 opintopistettä

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot

Opintokokonaisuuden opintojaksot voivat olla osa vaihtoehtoisia ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja tai harjoittelua.

2X00FS68 Ensemble 2 op
2X00FS62 Kamarimusiikki 1 5 op
2X00FS65 Kamarimusiikki 2 5 op
2X00FS66 Kamarimusiikkiviikko 1 op
2X00FS67 Kamarimusiikkiviikko 1 op
2X00FS59 Kuoro 1 2 op
2X00FS60 Kuoro 2 2 op
2X00FS61 Kuoro 3 2 op
2X00FS69 Kuoronjohdon perusteet, jatkokurssi 3 op
2X00FS53 Lied 2 op
2X00FS54 Lied 2 op
2X00FS55 Orkesteriakatemia 1 4 op
2X00FS56 Orkesteriakatemia 2 4 op
2X00FS57 Orkesteriakatemia 3 4 op
2X00FS70 Orkesterinjohdon perusteet, jatkokurssi 3 op
2X00FS58 Orkesteriohjemisto 4 3 op