OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > HR- JA PALKKAHALLINNON OSAAJA
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

HR- ja palkkahallinnon osaaja

Kesto (vuotta)

1

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

3H00DP33 Esihenkilötyön lähtökohdat 5 op
3H00FH38 Johdatus AMK-opiskeluun 1 op
3H00DP40 Johtamisen / esihenkilötyön mittaaminen, järjestelmät ja työkalut 5 op
3H00FL12 Liiketoiminnan digityökalut 2 op
3H00DP36 Palkkahallinto 3 op
3H00DP60 Projektit 5 op
3H00DP35 Työhyvinvointi, työsuojelu ja työturvallisuus 5 op
3H00FH39 Työoikeus ja palkanlaskennan perusteet 2 op
3H00DP34 Työyhteisötaidot ja työlainsäädännön soveltaminen 5 op