OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > YHTEISET VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, 2021
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Yhteiset vapaasti valittavat opinnot, 2021

Kieli

suomi

englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

7K00FS40 Cisnaisten ja muiden vulvallisten seksuaalisuus 5 op
4A00DP69 Digitalisaatio 3 op
N-KV574 English Grammar and Writing 5 op
5N00CZ50 Excel 2016 tehokas käyttö 3 op
7K00FO90 Genetiikan perusteet hoitotyössä 2 op
7K00DX19 Hoitotyön asiakaslähtöiset toiminnot arjessa 6 op
NN00FS28 How to Study at TAMK 2 op
7F00CT54 Ikääntyneiden liikunta 3 op
NN00FC85 Introduction to Finnish Society 2 op
NN00CP23 Johtajuuden kehittäminen 6 op
5N00EZ75 Kestävän kehityksen luonnontieteellinen tausta 5 op
5P00DP67 Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi/Sellukuidut 3 op
7K00DX20 Kliinisen hoitotyön menetelmät 6 op
7F00EX71 Kuntoutumista tukeva hoitotyö 3 op
4A00DM18 Kyberturvallisuuden perusteet 3 op
5S00EZ71 LabVIEW-ohjelmoinnin perusteet 5 op
5N00FH78 Mekaniikka 3 op
5S00DX90 Ohjelmoinnin perusteet 3 op
3H00DZ53 Oman talouden hallinta 5 op
NV00FM74 Paediatric Nursing English 3 op
NV00FM75 Professional English for Nursing and Health Care 3 op
5G00CZ91 Projektiopinto 15 op
7K00ET55 Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito 5 op
7F00EX84 Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristö 3 op
4A00FH71 Sähköisen markkinoinnin menetelmiä ja työkaluja 3 op
5S00CL04 Sähköpätevyysvalmennus 2 op
5N00FH86 Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3 op
5T00EI32 Talotekniikan toteuttamisprosessi 3 op
5N00FH88 Termodynamiikka ja virtaukset 4 op
7F00CE92 Terveysliikunta 3 op
V2600-10 Terveysteknologia 5 op
5S00CL05 Tutkimusmenetelmät 4 op
NN00CC43 Työelämän ajokortti 5 op
U003A-7 Työelämän valttikortit, Työturvallisuus ja tulityöt 2 op
7K00FH60 Työergonomia 3 op
5N00FH90 Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3 op