OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > YHTEISET VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, 2021
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Yhteiset vapaasti valittavat opinnot, 2021

Kieli

suomi

englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

4A00DP69 Digitalisaatio 3 op
N-KV574 English Grammar and Writing 5 op
5N00CZ50 Excel 2016 tehokas käyttö 3 op
7K00DX19 Hoitotyön asiakaslähtöiset toiminnot arjessa 6 op
7F00CT54 Ikääntyneiden liikunta 3 op
NN00FC85 Introduction to Finnish Society 2 op
NN00CP23 Johtajuuden kehittäminen 6 op
5N00EZ75 Kestävän kehityksen luonnontieteellinen tausta 5 op
5P00DP67 Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi/Sellukuidut 3 op
7K00DX20 Kliinisen hoitotyön menetelmät 6 op
7F00EX71 Kuntoutumista tukeva hoitotyö 3 op
4A00DM18 Kyberturvallisuuden perusteet 3 op
5S00EZ71 LabVIEW-ohjelmoinnin perusteet 5 op
5N00FH78 Mekaniikka 3 op
5S00DX90 Ohjelmoinnin perusteet 3 op
3H00DZ53 Oman talouden hallinta 5 op
NV00FM74 Paediatric Nursing English 3 op
NV00FM75 Professional English for Nursing and Health Care 3 op
5G00CZ91 Projektiopinto 15 op
7K00ET55 Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito 5 op
7F00EX84 Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristö 3 op
4A00FH71 Sähköisen markkinoinnin menetelmiä ja työkaluja 3 op
5S00CL04 Sähköpätevyysvalmennus 2 op
5N00FH86 Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3 op
5T00EI32 Talotekniikan toteuttamisprosessi 3 op
5N00FH88 Termodynamiikka ja virtaukset 4 op
7F00CE92 Terveysliikunta 3 op
V2600-10 Terveysteknologia 5 op
5S00CL05 Tutkimusmenetelmät 4 op
U003A-7 Työelämän valttikortit, Työturvallisuus ja tulityöt 2 op
7K00FH60 Työergonomia 3 op
5N00FH90 Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3 op