OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > AVOIMEN AMKIN OMA TARJONTA 2021, MUU OPETUS INTEGROITUNA TUTKINTORYHMIIN. LÖYDÄT TARJONNAN TUNI.FI/AVOINAMK
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Avoimen AMKin oma tarjonta 2021, Muu opetus integroituna tutkintoryhmiin. Löydät tarjonnan tuni.fi/avoinamk

Kesto (vuotta)

1

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

5C00FI78 3D-mallinnuksen perusteet 3 op
8T00FI74 Ala tutuksi ! 10 op
3H00FI44 Ammatillinen valmennus 1 5 op
3H00DP09 Ammatillinen valmennus 2 3 op
7K00BK31 Anestesiapotilaan hoitotyö 4 op
8U00DR20 Asiakasarvon rakentuminen yritysten ekosysteemeissä 5 op
7K00FC46 Asiakaslähtöinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen 4 op
NN00FI62 B2B myyntivuorovaikutustaidot 5 op
NY00FJ12 B2B Sales Interactions 5 op
NN00FH96 Data-Driven Sales 5 op
3H00FI32 Digimyynti ja -markkinointi 5 op
NN00FQ08 Digitaalinen henkilöbrändäys 5 op
NN00FQ08 Digitaalinen henkilöbrändäys 5 op
8T00FI82 Digitaaliset järjestelmät toiminnan johtamisessa 10 op
3B00FI64 E-commerce and Platform Economy 5 op
NY00FJ16 Elämysmuotoilu osana asiakaskokemuksen kehittämistä 5 op
N-00FH80 Englannin kieliopin perusteet 3 op
3H00DP33 Esihenkilötyön lähtökohdat 5 op
8T00FI84 Esimiehen työkalupakki 10 op
8T00FI92 Esimiehen työkalupakki 10 op
3H00DP23 Finanssi- ja reaalisijoittaminen 5 op
5N00EG73 Funktiot ja matriisit 3 op
5N00FI24 Funktiot ja matriisit 3 op
8T00FI94 Gastronominen listasuunnittelu 5 op
5N00FI22 Geometria ja vektorilaskenta 3 op
3H00FH84 Graafinen viestintä 5 op
3H00EM67 Harjoittelu 30 op
8T00DQ68 Ideasta yritykseksi 10 op
7F00FH94 Ihminen toimivana kokonaisuutena, harjoitustunnit 3 op
7F00FH92 Ihminen toimivana kokonaisuutena, teoria 7 op
5N00FI20 Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3 op
5K00FI56 Johdanto IoT -projekteihin 1 op
3H00FJ10 Johdatus AMK-opiskeluun 1 op
5O00FI70 Johdatus orgaanisen kemian ja mikrobiologian laboratoriotöihin 2 op
3H00DP40 Johtamisen / esihenkilötyön mittaaminen, järjestelmät ja työkalut 5 op
3H00FI38 Kannattavuus ja sen kehittäminen 5 op
3H00FI52 Kansainvälistyminen 1 2 op
1L00FK95 Kipinöitä yrittäjyyteen 5 op
3H00FI54 Kirjanpito ja tilinpäätös liiketoiminnan kuvaajana 5 op
8T00FI46 Kulttuurit ja tavat 5 op
2X00FN01 Kuoron- ja yhtyeenjohdon perusteet 1 op
4A00FQ01 Kyberturvallisuuden perusteet 1 op
7F00FQ38 Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn 5 op
8T00FI50 Laatu ja turvallisuus restonomin vastuulla 10 op
8T00FI86 Laatu ja turvallisuus restonomin vastuulla 10 op
7F00EV32 Lasten ja nuorten fysioterapia 1 op 1 op
7K00BK29 Leikkauspotilaan hoitotyö 4 op
3H00FI36 Liiketoiminnan digityökalut 7 op
3H00FL12 Liiketoiminnan digityökalut 2 op
3H00FP61 Liiketoimintaosaamisen perusteet 5 op
5R00FI00 Matemaattistekninen visualisointi 3 op
5N00BC71 Mekaniikka 3 op
7K00FI08 Mielenterveyden edistäminen 2 op
NN00FI60 Minustako asiantuntijamyynnin ammattilainen? 5 op
NN00FH98 Minustako henkilöbrändi? 5 op
8T00FI88 Minä esimiehenä 10 op
5N00FI26 Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3 op
7B00FJ14 Näytteenotto ja asiakaspalvelu hoitajan työssä 5 op
2X00EU38 Näyttelijäntyö ja tanssi 1 15 op
2X00FF86 Näyttelijäntyön ja tanssin perusteet 3 op
2X00FN00 Näyttelijäntyön ja tanssin perusteet 2 op
7K00CN18 Orientoiva harjoittelu, anestesiapotilaan hoitotyö 2 op
7K00CN17 Orientoiva harjoittelu, leikkauspotilaan hoitotyö 2 op
3H00FI42 Palkkahallinto 3 op
3H00FJ02 Palkkahallinto 3 op
8T00FI48 Palvelumaiseman suunnittelu 5 op
8T00FI96 Palvelumaiseman suunnittelu 5 op
NN00FI06 Palvelumuotoilu ja liiketoiminnan kehittäminen 5 op
8T00FI80 Palvelu vieraanvaraisuutena 10 op
L400FI04 Pedagogiset perustiedot ja -taidot 10 op
7F00FF68 Perusliikkuminen ja sen ohjaaminen 5 op
7F00FI58 Perusliikkuminen ja sen ohjaaminen 5 op
3H00EK36 Professional English for BBA Studies 5 op
8T00FI30 Professional English for the service industry 5 op
8T00FI90 Professional English for the service industry 5 op
NY00FI02 Projektiosaaminen 5 op
3H00DP60 Projektit 5 op
3H00DP60 Projektit 5 op
8T00FI76 Raaka-aineesta palvelutuotteeksi 10 op
7K00FI16 Ravinto ja terveys 2 op
7K00FI18 Ruokavaliot 2 op
N-00FH82 Ruotsin kieliopin perusteet 3 op
N-KV598G Saksan kielen alkeet 1 3 op
N-KV599G Saksan kielen alkeet 2 3 op
NY00FH55 Sales Management 5 op
5N00FH86 Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3 op
7R00FI72 Säteilyturvallisuusvastaava (STV) 5 op
7F00FI98 Terapeuttisen harjoittelun perusteet 1 op 1 op
5N00FH88 Termodynamiikka ja virtaukset 4 op
7K00FI14 Terveysliikunta 2 op
5K00DM65 Tietotekniikan perusteet ja järjestelmät 5 op
NY00FJ18 Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5 op
3H00DP26 Toiminnanohjaus liiketoiminnan johtamisen tukena 5 op
8T00DQ76 Tulevaisuudentila - tehdään yhdessä 10 op
7K00FC36 Tutkimusmenetelmät ja tilastotiede 4 op
8T00EW29 Tutkimustyön perusteita ja menetelmiä 5 op
8T00EW29 Tutkimustyön perusteita ja menetelmiä 5 op
7K00FI10 Työergonomia 2 op
3H00FJ04 Työhyvinvointi, työsuojelu ja työturvallisuus 5 op
7F00FQ37 Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut 5 op
8U00DR22 Työntekijäkokemuksen johtaminen 5 op
3H00FJ08 Työoikeus ja palkanlaskennan perusteet 2 op
7K00FI12 Työssä jaksaminen 2 op
3H00FJ06 Työyhteisötaidot ja työlainsäädännön soveltaminen 5 op
8T00DQ72 Uudet viisasten kivet 10 op
8T00DQ70 Uusia palveluja arvopohjaisesti 10 op
3H00EM70 Venäjän kielen alkeet 5 op
3H00FI34 Verkkokaupan suunnittelu ja toteutus 5 op
3H00FJ00 Verkkokaupan suunnittelu ja toteutus 5 op
8T00FI28 Viestimällä tuloksiin 5 op
5N00FH90 Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3 op
8U00DR24 Ympäristölähtöinen palvelumaisema 5 op
3H00FI40 Yrityksen kirjanpito ja verotus 5 op
3H00DP31 Yrityksen verotus 5 op
8T00DR00 Yrkessvenska för servicebranschen, Muntlig 2 op
8T00DQ98 Yrkessvenska för servicebranschen, Skriftlig 3 op