OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > KESÄOPINNOT 2020
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Kesäopinnot 2020

Kieli

suomi

englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

7K00EV91 Hoitotiede eilen ja tänään 3 op
7K00CT75 Hoitotyö avoterveydenhuollossa 3 op
7S-43 Huono-osaisuus muuttuvassa yhteiskunnassa 3 op
7F00CT54 Ikääntyneiden liikunta 3 op
IM00CJ86 Introduction to Fine Art Photography 3 op
IM00CJ85 Introduction to Painting 3 op
IM00BR54 Introduction to Sound Design 3 op
IM00BR48 Introduction to Visual Design 3 op
1L00ET88 Kasvatustiede ja kasvatuksen perusteet 5 op
1L00ET92 Kasvatustiede ja työelämä 5 op
7K00EV55 Kliiniset opinnot 6 op
1L00CC92 Kulttuurinen moninaisuus ohjauksessa 2 op
4A00DM18 Kyberturvallisuuden perusteet 3 op
7S-49 Lähijohtaminen 3 op
7K00DX22 Lääkehoito ja lääkelaskut 3 op
5N00BC71 Mekaniikka 3 op
5N00EI71 Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3 op
5S00DX90 Ohjelmoinnin perusteet 3 op
3H00EU04 Oivalluksia urapolulle 3 op
7K00EV72 Operatiivisen alan kliiniset opinnot 5 op
7K00CT99 Orientoiva harjoittelu, hoitotyö avoterveydenhuollossa 1 op
7K00DX26 Orientoiva harjoittelu, lääkehoito 1 op
7S-48 Projektiosaaminen sosiaalialalla 3 op
7F00EX84 Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristö 3 op
7S-40 Sosiaalipalveluiden talous ja hallinto 6 op
5N00EI69 Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3 op
7R00FH14 Säteilysuojelu ja kuvantaminen 2 op
7K00CT74 Tartuntataudit ja rokotusosaaminen 3 op
7F00CE92 Terveysliikunta 3 op
7S-50 Työhyvinvointi 3 op
5N00EI70 Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3 op
7S00CW83 Yrittäjyys sosiaali- ja hyvinvointialalla 3 op