OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > YHTEISET VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, 2020
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Yhteiset vapaasti valittavat opinnot, 2020

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

5B00FC88 Arkkitehtuuri ja yhteiskunta, johdantokurssi 3 op
NN00CZ14 Best Seller Competition 2 op
3B00CX26 Conflict Management and Communication 5 op
NN00FB60 Data-Driven Sales 5 op
5N00EG74 Differentiaalilaskenta 3 op
NN00CZ15 European Sales Competition 3 op
5N00CZ50 Excel 2016 tehokas käyttö 3 op
NN00CC49 First Aid 2 op
5C00ET08 Formula student projektiopinnot 6 op
8T00CP93 Functional facility design 5 op
5N00EG73 Funktiot ja matriisit 3 op
7K00DX19 Hoitotyön asiakaslähtöiset toiminnot arjessa 6 op
NN00DP73 Hyvinvoiva opiskelija 3 op
7F00CT54 Ikääntyneiden liikunta 3 op
5N00EG71 Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3 op
5N00EG75 Integraalilaskenta 3 op
NN00CU60 Intercultural Experiences and Competences 2 op
3B00CX28 International Business Project 5 op
NN00FC85 Introduction to Finnish Society 2 op
IM00CQ11 Introduction to User Experience Design 3 op
IM00BR48 Introduction to Visual Design 3 op
5K00FG14 Johdatus tilaus- toimitusketjun hallinta 3 op
5K00FG14 Johdatus tilaus- toimitusketjun hallinta 3 op
NN00CP23 Johtajuuden kehittäminen 6 op
5N00EZ75 Kestävän kehityksen luonnontieteellinen tausta 5 op
5P00DP67 Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi/Sellukuidut 3 op
7K00DX20 Kliinisen hoitotyön menetelmät 6 op
7S00FH69 Kuiluista osallisuuteen 1 op
8T00CP61 Kulttuurit ja tavat 5 op
NY00CV37 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5 op
N-TT6295 LabVIEW-ohjelmoinnin perusteet 5 op
5F00FC86 Leadership, Culture and Circular Economy 5 op
NN00FF69 Learning Lab 12 op
NN00FK24 Learning Lab Coaching and Facilitation / Valmennus ja fasilitointi 12 op
5N00EI67 Mekaniikka 3 op
NN00DJ07 Microsoft Office Word perusteet 3 op
NN00DH81 Minustako asiantuntijamyynnin ammattilainen? 5 op
NN00EK96 Minustako henkilöbrändi? 5 op
2E00FF79 Minustako itsensätyöllistäjä – keikka- ja freelancetyön perusteet 5 op
5N00EI71 Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3 op
NN00CC51 Nature and Wellbeing 5 op
5S00DX90 Ohjelmoinnin perusteet 3 op
3H00EU04 Oivalluksia urapolulle 3 op
NN00FF70 Opettajan muuttuva työ 2 op
L4163 Pedagogiset perustiedot ja -taidot 10 op
V738-5 Puhdastilatyöskentely ja sisäilman puhtaus / Clean Room Work and Cleanliness of Indoor Air 5 op
7F00FH61 RoboSote, innostu robotiikasta sote-palveluissa 1 op
7K00ET55 Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito 5 op
NN00FL37 Self-Hack -työpaja 2 op
7F00EX84 Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristö 3 op
7F00FH62 Sotedata, kirjaamisen perusteet sote-palveluissa 1 op
5N00EI69 Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3 op
7R00FH14 Säteilysuojelu ja kuvantaminen 2 op
3H00FC53 TAMK SalesHackers 5 op
5K00FG15 Tekninen myynti ja ostotoiminta 3 op
5K00FG15 Tekninen myynti ja ostotoiminta 3 op
5P00EE60 Tekstiilien ekologisuus, eettisyys ja turvallisuus 2 op
5P00CY43 Tekstiilien ominaisuudet ja laadunvarmistus 4 op
5N00EI74 Termodynamiikka ja virtaukset 4 op
7F00CE92 Terveysliikunta 3 op
V2600-10 Terveysteknologia 5 op
4A00CQ30 Tietoturvan yleiset perusteet 3 op
NN00CP99 Tilastotiede ja tilastolliset menetelmät SPSS-ohjelmalla 2 op
5S00CL05 Tutkimusmenetelmät 4 op
NN00CC43 Työelämän ajokortti 5 op
U003C-7 Työelämän valttikortit, Ensiapu 2 op
U003A-7 Työelämän valttikortit, Työturvallisuus ja tulityöt 2 op
7K00FH60 Työergonomia 3 op
5N00EI70 Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3 op