OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > AVOIMEN AMKIN OMA TARJONTA 2020, MUU OPETUS INTEGROITUNA TUTKINTORYHMIIN. LÖYDÄT TARJONNAN TUNI.FI/AVOINAMK
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Avoimen AMKin oma tarjonta 2020, Muu opetus integroituna tutkintoryhmiin. Löydät tarjonnan tuni.fi/avoinamk

Kesto (vuotta)

1

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

5C00ER86 3D-mallinnuksen perusteet 3 op
5C00BK76 Ajoneuvon materiaalit ja valmistus 5 op
8T00DQ52 Ala tutuksi ! 10 op
3H00DP08 Ammatillinen valmennus 1 5 op
7K00BK31 Anestesiapotilaan hoitotyö 4 op
NN00DD16 B2B myyntivuorovaikutustaidot 5 op
NY00FH42 B2B Sales Interactions 5 op
N-00DH77 Cross-cultural Communication and Global Employability 3 op
NN00FB60 Data-Driven Sales 5 op
3H00DP14 Digimyynti ja -markkinointi 5 op
8T00DQ60 Digitaaliset järjestelmät toiminnan johtamisessa 10 op
3B00FB61 E-commerce and Platform Economy 5 op
NY00EK74 Elämysmuotoilu osana asiakaskokemuksen kehittämistä 5 op
N-KV572 Englannin kieliopin perusteet 3 op
8T00DQ62 Esimiehen työkalupakki 10 op
8T00DQ62 Esimiehen työkalupakki 10 op
5N00EG73 Funktiot ja matriisit 3 op
8T00EV82 Gastronominen listasuunnittelu 5 op
5N00EG72 Geometria ja vektorilaskenta 3 op
3H00DP18 Graafinen viestintä 5 op
7F00EB38 Ihminen toimivana kokonaisuutena, harjoitustunnit 3 op
7F00EB36 Ihminen toimivana kokonaisuutena, teoria 7 op
5N00EG71 Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3 op
5K00DA09 Johdanto IoT -projekteihin 1 op
3H00FH38 Johdatus AMK-opiskeluun 1 op
5O00FG26 Johdatus orgaanisen kemian ja mikrobiologian laboratoriotöihin 2 op
3H00DP24 Kannattavuus ja sen kehittäminen 5 op
3H00FF18 Kansainvälistyminen 1 2 op
1L00FK93 Kestävän kehityksen perusteita 2 op
1L00FK95 Kipinöitä yrittäjyyteen 5 op
3H00DZ73 Kirjanpito ja tilinpäätös liiketoiminnan kuvaajana 5 op
8T00DQ84 Kulttuurit ja tavat 5 op
8T00FE92 Laatu ja turvallisuus esimiehen vastuulla 5 op
8T00DQ56 Laatu ja turvallisuus restonomin vastuulla 10 op
8T00DQ56 Laatu ja turvallisuus restonomin vastuulla 10 op
3H00DP11 Liiketoiminnan digityökalut 7 op
5R00CJ90 Matemaattistekninen visualisointi 3 op
5N00BC71 Mekaniikka 3 op
6M00FK94 Metsäbiotalouden ja -tuotannon perusteet 3 op
7K00CM91 Mielenterveyden edistäminen 2 op
NN00DH81 Minustako asiantuntijamyynnin ammattilainen? 5 op
NN00EK96 Minustako henkilöbrändi? 5 op
8T00DQ66 Minä esimiehenä 10 op
5N00EI71 Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3 op
NV00CP35 Nätsvenska - ruotsin valmentava verkkokurssi 3 op
7B00FH70 Näytteenotto ja asiakaspalvelu hoitajan työssä 5 op
2X00FJ91 Näyttelijäntyön ja tanssin perusteet 1 5 op
3H00DZ53 Oman talouden hallinta 5 op
7K00CN18 Orientoiva harjoittelu, anestesiapotilaan hoitotyö 2 op
3H00DP36 Palkkahallinto 3 op
3H00DP36 Palkkahallinto 3 op
8T00DQ64 Palvelumaiseman suunnittelu 5 op
8T00DQ64 Palvelumaiseman suunnittelu 5 op
NN00CX59 Palvelumuotoilu ja liiketoiminnan kehittäminen 5 op
8T00DQ58 Palvelu vieraanvaraisuutena 10 op
L4163 Pedagogiset perustiedot ja -taidot 10 op
7F00FF68 Perusliikkuminen ja sen ohjaaminen 5 op
8T00DQ94 Professional English for the Service Industry 5 op
8T00DQ94 Professional English for the Service Industry 5 op
NY00CV44 Projektiosaaminen 5 op
8T00DQ54 Raaka-aineesta palvelutuotteeksi 10 op
7K00CM93 Ravinto ja terveys 2 op
7K00CM92 Ruokavaliot 2 op
N-KV603 Ruotsin kieliopin perusteet 3 op
N-00FO71 Saksan kielen alkeet 1 3 op
4A00FH71 Sähköisen markkinoinnin menetelmiä ja työkaluja 3 op
5N00BC73 Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3 op
7R00FH14 Säteilysuojelu ja kuvantaminen 2 op
7R00DV39 Säteilyturvallisuusvastaava (STV) 5 op
7F00EV31 Terapeuttisen harjoittelun perusteet 1 op 1 op
5N00BO93 Termodynamiikka ja virtaukset 4 op
7K00CM95 Terveysliikunta 2 op
NY00CV46 Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5 op
7K00CM94 Työergonomia 2 op
3H00DP35 Työhyvinvointi, työsuojelu ja työturvallisuus 5 op
3H00FH39 Työoikeus ja palkanlaskennan perusteet 2 op
7K00CM90 Työssä jaksaminen 2 op
3H00DP34 Työyhteisötaidot ja työlainsäädännön soveltaminen 5 op
VENGVAL-8 Valmentavat opinnot, englanti 3 op
3H00DP16 Verkkokaupan suunnittelu ja toteutus 5 op
3H00DP16 Verkkokaupan suunnittelu ja toteutus 5 op
8T00DQ96 Viestimällä tuloksiin 5 op
5N00BC74 Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3 op
3H00DP25 Yrityksen kirjanpito ja verotus 5 op