OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > YKAMPUS
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Ykampus

Kuvaus

Yrittäjyyden opintokokonaisuuden (19Ykampus) tavoitteena on kasvattaa opiskelijoiden yrittäjyys- ja innovaatiotaitoja. Tämä tukee muuttuvia työn tekemisen tapoja monialaisissa tiimeissä.

19Ykampus opintokokonaisuus on suunniteltu niin, että se muodostaa jatkumon alkuvaiheen innovaatio-osaamisesta syventävämpään yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen haasteiden ymmärtämiseen. Tätä kolmen opintojakson jatkumoa voi täydentää muilla 5op laajuisilla opintokokonaisuuksilla itselle mielenkiintoisimmista aihepiireistä - esimerkiksi hallitusosaaminen ja itsetuntemuksen kehittäminen työelämätaitona.

Yrittäjyyden opintokokonaisuus linkittyy Tampereen korkeakouluyhteisön osaamistavoitteeseen "Uuden kehittäminen ja innovointi". Opintokokonaisuudessa panostetaan kokeilukulttuuria, valmentavaa oppimista ja tiimioppimisen pedagogiikkaa. Opinnot soveltuvat kaikille korkeakouluopiskelijoille alasta riippumatta.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tuloksena opiskelija omaa valmiuksia yrittäjyyteen, ymmärtää globaalien koko ihmiskuntaa koskevien ongelmien merkityksen sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tärkeyden niiden ratkaisemisessa. Hän osaa työskennellä monialaisessa tiimeissä ja etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan 60 opintopistettä

NN00FA81 C-LAB 5 op
NN00FA80 InnoEvent 2 op
NN00FD73 Innovaatiohaasteet 5 op
NN00DP87 Itsetuntemus ja sen kehittäminen työelämätaitona 5 op
NN00FA93 Johdatus yrittäjyyteen 5 op
NN00CZ98 Mentorointiohjelma 5 op
NN00CX59 Palvelumuotoilu ja liiketoiminnan kehittäminen 5 op
NN00FH28 Sprint Innovation Festival 5 op
NN00FH46 Sprint Online 3 op
NN00FA94 Startup Experience 5 op
NN00FG74 Sustainable and Impact Club 2 op
NN00FG75 Sustainable and impact Club: The Challenges 3 op
NN00EK62 Tulevaisuuden hallitusosaaminen 5 op
NN00FG77 Tulevaisuusajattelu ja mustat joutsenet 5 op
NN00FB40 Y-Portfolio 10 op