OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Sähkö- ja automaatiotekniikan vapaasti valittavat opinnot

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

5S00DI48 Automaatioalan projektityö 5 op
NN00CC60 KNX-ympäristöt 3 op
5S00DO72 Projektiopinto 15 op
5S00CL04 Sähköpätevyysvalmennus 2 op
5S00EV50 Sähköturvallisuusprojekti 3 op
5S00FM97 Tulevaisuuden urapolkuja 2 op