OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > KESÄOPINNOT 2019
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Kesäopinnot 2019

Kieli

suomi

englanti

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

7K00CU16 Anatomia, fysiologia ja kliininen fysiologia 3 op
5T00DD31 DALI valaistusohjelmointi 1 op
5N00BC65 Differentiaalilaskenta 3 op
5N00BC64 Funktiot ja matriisit 3 op
7K00CT76 Gerontologinen hoitotyö 4 op
N-00DR12 Health and Environment 3 op
7K00CT75 Hoitotyö avoterveydenhuollossa 3 op
7S-43 Huono-osaisuus muuttuvassa yhteiskunnassa 3 op
7F00CT54 Ikääntyneiden liikunta 3 op
5N00BC66 Integraalilaskenta 3 op
IM00CJ86 Introduction to Fine Art Photography 3 op
IM00CJ85 Introduction to Painting 3 op
IM00BR56 Introduction to Song Writing 3 op
IM00BR54 Introduction to Sound Design 3 op
IM00CQ11 Introduction to User Experience Design 3 op
IM00BR48 Introduction to Visual Design 3 op
5P00DP67 Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi/Sellukuidut 3 op
7F00EX71 Kuntoutumista tukeva hoitotyö 3 op
7F00EV51 Lasten kesäleiri 3 op
7S-49 Lähijohtaminen 3 op
7K00BC77 Lääkehoito ja lääkelaskut 3 op
5N00BC71 Mekaniikka 3 op
5N00BC75 Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3 op
3H00EU04 Oivalluksia urapolulle 3 op
NN00CE93 Opinnäytetyön tukipaja 0 op
7S00CC70 Opinnäytetyöseminaari 1 3 op
7K00CT99 Orientoiva harjoittelu, hoitotyö avoterveydenhuollossa 1 op
7S00FB56 Project Work Summer School 5 op
7S-48 Projektiosaaminen sosiaalialalla 3 op
NN00DD91 Smart Campus Innovation Lab Projects (SCIL) 12 op
7S-16 Sosionomin osaaminen lastensuojelussa 3 op
7S-18 Sosionomin osaaminen vammaistyössä 3 op
5N00BC73 Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3 op
NN00CQ67 Sähkötekniikan historia 3 op
5N00EI74 Termodynamiikka ja virtaukset 4 op
7F00CE92 Terveysliikunta 3 op
NN00CC56 Työ- ja organisaatiopsykologia 3 op
7S-50 Työhyvinvointi 3 op
5N00BC74 Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3 op
7S00CW83 Yrittäjyys sosiaali- ja hyvinvointialalla 3 op