OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > AVOIMEN AMKIN OMA TARJONTA 2019
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Avoimen AMKin oma tarjonta 2019

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

N-00DE74 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava suomen kieli ja kirjoittaminen 3 op
5O00EV62 Analyyttinen kemia 2 op
NN00FB60 Data-Driven Sales 5 op
N-KV572 Englannin kieliopin perusteet 3 op
5N00BC64 Funktiot ja matriisit 3 op
5N00BC63 Geometria ja vektorilaskenta 3 op
3H-336 Graafinen viestintä I 5 op
3H-337 Graafinen viestintä II 5 op
3H-525 Henkilöstöoikeuden ja palkkahallinnon jatkokurssi 5 op
3H-524 Henkilöstöoikeuden ja palkkahallinnon perusteet 5 op
3H-330 Henkilöverotus 5 op
7F00EB38 Ihminen toimivana kokonaisuutena, harjoitustunnit 3 op
7F00EB36 Ihminen toimivana kokonaisuutena, teoria 7 op
5N00BC62 Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3 op
5R00BF20 Isännöinti 5 op
5K00DA09 Johdanto IoT -projekteihin 1 op
3H-407 Julkisoikeuden perusteet 5 op
3H00DM47 Kannattava liiketoiminta 5 op
3H00DM72 Kansantalous 2 op
5R00BF99 Kiinteistön rakennussuunnittelu 4 op
5R00CY99 Kiinteistönvälityksen case-tapaukset 3 op
5R00BI09 Kiinteistönvälityksen perusteet 3 op
3H00DM46 Kirjanpito ja tilinpäätös liiketoiminnan kuvaajana 5 op
8T00DQ84 Kulttuurit ja tavat 5 op
8T00DQ56 Laatu ja turvallisuus restonomin vastuulla 10 op
7F00EV32 Lasten ja nuorten fysioterapia 1 op 1 op
5R00CJ90 Matemaattistekninen visualisointi 3 op
5N00BC71 Mekaniikka 3 op
NN00CR23 Microsoft Office Word sujuva käyttö 4 op
7K00CM91 Mielenterveyden edistäminen 2 op
NN00DH81 Minustako asiantuntijamyynnin ammattilainen? 5 op
NN00EK96 Minustako henkilöbrändi? 5 op
5N00BC75 Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3 op
5N00EI71 Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3 op
3H00CK46 Opinnäytetyön käynnistäminen 5 op
8T00DQ64 Palvelumaiseman suunnittelu 5 op
NN00CX59 Palvelumuotoilu ja liiketoiminnan kehittäminen 5 op
L4163 Pedagogiset perustiedot ja -taidot 10 op
3H-410 Perhe- ja perintöoikeus 5 op
8T00BV76 Professional English for the service industry 5 op
NY00CV44 Projektiosaaminen 5 op
5R00DJ56 Rakennussuunnittelun perusteet 4 op
7K00CM93 Ravinto ja terveys 2 op
7K00CM92 Ruokavaliot 2 op
N-KV603 Ruotsin kieliopin perusteet 3 op
5N00BC73 Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3 op
7R00FB59 Säteilysuojelu, vastaavan johtajan kuulustelu 2 op
7F00EV31 Terapeuttisen harjoittelun perusteet 1 op 1 op
5N00BO93 Termodynamiikka ja virtaukset 4 op
5N00EI74 Termodynamiikka ja virtaukset 4 op
7K00CM95 Terveysliikunta 2 op
3H00CU39 Tuloksellinen myyntityö ja asiakaspalvelu 5 op
3H00DZ59 Työelämän metataidot 5 op
7K00CM94 Työergonomia 2 op
7K00CM90 Työssä jaksaminen 2 op
3H00CV54 Varallisuusoikeus 5 op
8T00BZ83 Viestimällä tuloksiin 5 op
5N00BC74 Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3 op
5N00BE52 Working English for Engineers 3 op
NN00CY75 Yrittäjän talousstartti 2 op
8T00CN10 Yrkessvenska för servicebranschen , Muntlig 2 op
8T00CN09 Yrkessvenska för servicebranschen, Skriftlig 3 op