OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > YHTEISET YAMK OPINNOT
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Yhteiset YAMK opinnot

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

NY00CV45 Asiakkuuksien hallinta 5 op
NY00CV40 Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5 op
NY00CV37 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5 op
NY00CV38 Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5 op
NY00CV36 Näyttöön perustuva toiminta 5 op
NY00CV44 Projektiosaaminen 5 op
NY00CV47 Sosiaali- ja terveysalan liiketoimintaosaaminen 5 op
NY00CV42 Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä 5 op
NY00CV41 Talousjohtamisen perusteet 5 op
NY00CV43 Teknologiaosaamisen johtaminen 5 op
NY00CV46 Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5 op
NY00CV39 Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5 op