OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > YAMK VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

YAMK vapaasti valittavat opinnot

Kuvaus

Opiskelija voi täydentää omaa ammattiosaamistaan itse valitsemillaan opinnoilla.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

5I00CI82 ICT Project Management in an Inter-Cultural Environment 5 op
5J00CF05 Kansainvälinen teknologiaympäristö 5 op
5J00CF08 Kansainväliset teknologiasopimukset ja neuvottelut 5 op
5J00CI07 Teknologiatalouden johtaminen 5 op
NN00CP99 Tilastotiede ja tilastolliset menetelmät SPSS-ohjelmalla 2 op
3Y00CT52 Uuden johtamisen dialoginen seminaari 3 op