OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > GENERAL SKILLS FOR MEDIA STUDENTS
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

General Skills for Media Students

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

IM00BR42 English Language and Communication 5 op
IM00BR41 Finnish for Foreigners 5 op
IM00BR40 Finnish Language and Communication Skills 5 op
IM00BR39 Orientation to Studies at TAMK 3 op
IM00BR43 Svenska i mediakultur 3 op