OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > TAOK VALINNAISET PEDAGOGISET OPINNOT SUOMEKSI
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

TAOK Valinnaiset pedagogiset opinnot suomeksi

Kuvaus

TAOKin valinnaisten pedagogisten opintojen tarjonta

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

1L00FV86 Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa 5 op
1L00FO49 Erityispedagogiikan perusteet 5 op
1L00FO92 Kehittämistyö 5 op
1L00FK95 Kipinöitä yrittäjyyteen 5 op
1L00FR97 Opettajan digitaalinen perusosaaminen 5 op
1L00FG10 Taidot elämään 5 op
1L00FT78 TAITAVA Taitaja 5 op
1L00FY55 Työelämän kouluttaja- ja ohjaajavalmiudet 5 op