OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > TAOK VALINNAISET PEDAGOGISET. TAOK OPTIONAL STUDIES
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

TAOK Valinnaiset pedagogiset. TAOK Optional Studies

Kuvaus

TAOKKin valinnaisten pedagogisten opintojen tarjonta

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

1L00CZ47 Carpe Diem 1 op
1L00DC86 Carpe Diem - Learning Design Workshop 3 op
1L00DI47 Digiopettajuus 6 op
1L00CC93 Erityisen tuen järjestäminen ammatillisessa koulutuksessa 3 op
1L00CZ48 Gamification 1 op
1L00DJ69 International Collaboration Project 2 op
1L00DC90 International Education Professional Discussion 2 op
1L00CO35 Johdatus ihmisoikeusajatteluun 2 op
1L00FK93 Kestävän kehityksen perusteita 2 op
1L00FL38 Kiertotalousopetuksen pedagogiset perusteet 3 op
1L00FH16 Kipinöitä yrittäjyyteen 5 op
1L00FK95 Kipinöitä yrittäjyyteen 5 op
1L00CW20 Kohti unelmaa. Uraohjauksen perusteita 2 op
1L00CC92 Kulttuurinen moninaisuus ohjauksessa 2 op
1L00FH40 Kulttuurinen moninaisuus ohjauksessa 3 op
1L00EX83 Kuvan voimauttava ja innostava pedagoginen käyttö 6 op
1L00FH43 Kuvan voimauttava ja innostava pedagoginen käyttö 5 op
1L00CD00 Kuvan voimauttava käyttö opetuksessa 5 op
1L00DM41 Maahanmuuttajan koulutuspolun tukeminen ammatillisessa koulutuksessa 5 op
1L00FH41 Maahanmuuttajan koulutuspolun tukeminen ammatillisessa koulutuksessa 5 op
1L00CP20 Makupaloja opettajuuteen 2 op
1L00CD01 Opetuksen havainnollistaminen ja sosiaalinen media 12 op
1L00CC78 Oppivat organisaatiot ja tiimityö 3 op
1L00CC85 Peruskivi ammatilliseen opettajuuteen 3 op
1L00CS97 Staffordshire University and TAMK Finland Collaborative Project (Yhteistyöprojekti Staffordshiren yliopiston kanssa) 2 op
1L00CX58 Staffordshire University and TAMK Finland Interview Project 1 op
1L00DD81 Suomalainen ammatillinen koulutus muutoksessa 2 op
1L00FG10 Taidot elämään 5 op
1L00DJ15 Taitajakilpailutoiminnan pedagoginen tarkastelu 1 op
1L00FD36 Teaching for Quality Learning 3 op
1L00FH37 Teaching Professional Communication 5 op
1L00EU61 Teaching Professional Communication in a Foreign Language 3 op
1L00CO37 Tekijänoikeuden perusteita opetustyöhön 1 op
1L00CY78 Tidbits of Teacher Training 2 op
1L00CD03 Tiedonhankinnasta tietävään osaamiseen 3 op
1L00FM99 Toimintaa ja kohtaamisia - ihmisoikeudet ja demokratiakasvatus 5 op
1L00DH85 Uusia innostavia tapoja käyttää kuvia opetuksessa 6 op
1L00CC88 Verkko-opetuksen kehittyvät menetelmät 4 op