OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > MUSIIKKI: INSTRUMENTTIPEDAGOGIIKKA 4
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Musiikki: Instrumenttipedagogiikka 4

Kuvaus

Opiskelijan kykenee laatimaan tavoitteellisia ja oppijoille sopivia oppitunteja tai projekteja vaativalla
tasolla niin tiedollisesti kuin taidollisesti. Opiskelija kykenee toimimaan myös ammatillisen
koulutuksen kentällä asiantuntijaroolissa. Hänellä on valmiuksia toimia erilaisissa
toimintaympäristöissä, kehittää niitä ja muokata omaa opetustaan kohteen mukaisesti. Hän huomioi
omassa toiminnassaan myös kestävän kehittämisen periaatteet.
Opiskelija on omaksunut työelämätaitoja, yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja ja käyttää niitä
työhyvinvointia edistävästi. Hän osaa toimia monikulttuurisessa ympäristössä.
Opiskelijalla on eettistä osaamista, oppimisen taitoja, työyhteisö- ja innovaatiosaamista sekä
kansainvälistymisosaamista.
Sisältö:
- oman alan auskultointi 3
- assistenttityöskentely ammatillisessa koulutuksessa - tutustuminen erilaisiin oppimisympäristöihin
ja työyhteisöihin
Opiskelija
- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

2X00BZ14 Alttoviulupedagogiikka 4 6 op
2X00BZ29 Baritonitorvipedagogiikka 4 6 op
2X00BZ20 Fagottipedagogiikka 4 6 op
2X00BZ17 Huilupedagogiikka 4 6 op
2X00BZ82 Kantelepedagogiikka 4 6 op
2X00BZ25 Kitarapedagogiikka 4 6 op
2X00BZ18 Klarinettipedagogiikka 4 6 op
2X00BZ22 Käyrätorvipedagogiikka 4 6 op
2X00BZ78 Laulupedagogiikka 4 6 op
2X00BZ28 Lyömäsoitinpedagogiikka 4 6 op
2X00BZ19 Oboepedagogiikka 4 6 op
2X00BZ23 Pasuunapedagogiikka 4 6 op
2X00BT96 PIanopedagogiikka 4 6 op
2X00BZ73 Saksofonipedagogiikka 4 6 op
2X00BZ15 Sellopedagogiikka 4 6 op
2X00BZ21 Trumpettipedagogiikka 4 6 op
2X00BZ24 Tuubapedagogiikka 4 6 op
2X00BZ13 Viulupedagogiikka 4 6 op