OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > MUSIIKKI: INSTRUMENTTIPEDAGOGIIKKA 3
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Musiikki: Instrumenttipedagogiikka 3

Kuvaus

Opiskelija syventää osaamistaan eri vaiheissa ja eri-ikäisten oppijoiden ohjaajana. Hän tutustuu
laajemmin substanssinsa opetuksessa käytettäviin materiaaleihin ja välineisiin. Hän osaa valita
omaan opetukseensa sopivimmat käytänteet ja perustella valintansa. Hän perehtyy jonkun muun
painopisteen tai instrumentin pedagogiikkaan ja osaa refletoida näkemäänsä omassa työssään.
Opiskelijalla on eettistä osaamista, oppimisen taitoja, työyhteisö- ja innovaatio-osaamista.
Sisältö:
- oman alan auskultointi 2
- pedagoginen seminaari 3
- opiskelijan kiinnostuksen mukaisesti johonkin toiseen pedagogiikkaan tutustuminen
Opiskelija
- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

2X00BY97 Alttoviulupedagogiikka 3 6 op
2X00BZ12 Baritonitorvipedagogiikka 3 6 op
2X00BZ03 Fagottipedagogiikka 3 6 op
2X00BZ00 Huilupedagogiikka 3 6 op
2X00BZ81 Kantelepedagogiikka 3 6 op
2X00BZ08 Kitarapedagogiikka 3 6 op
2X00BZ01 Klarinettipedagogiikka 3 6 op
2X00BZ05 Käyrätorvipedagogiikka 3 6 op
2X00BY95 Laulupedagogiikka 3 6 op
2X00BZ11 Lyömäsoitinpedagogiikka 3 6 op
2X00BZ02 Oboepedagogiikka 3 6 op
2X00BZ06 Pasuunapedagogiikka 3 6 op
2X00BT93 Pianopedagogiikka 3 6 op
2X00BZ70 Saksofonipedagogiikka 3 6 op
2X00BY98 Sellopedagogiikka 3 6 op
2X00BZ04 Trumpettipedagogiikka 3 6 op
2X00BZ07 Tuubapedagogiikka 3 6 op
2X00BY96 Viulupedagogiikka 3 6 op