OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > MUSIIKKI: INSTRUMENTTIPEDAGOGIIKKA 2
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Musiikki: Instrumenttipedagogiikka 2

Kuvaus

Opintojaksolla omaksumiensa tietoja avulla opiskelija kykenee toimimaan substanssinsa
opetustehtävissä ohjatusti. Hän osaa valita sopivia, tarkoituksenmukaisia ja luovia keinoja opetuksen
tavoitteiden saavuttamiseksi sekä reflektoimaan havaintojaan.
Opiskelija kykenee valitsemaan sopivia toimintatapoja eri-ikäisten oppijoiden ohjaukseen. Hän osaa
huomioida oppimisympäristön asettamat vaateet ja eri sidosryhmien kanssa toimimisen. Opiskelija
kykenee tavoitteelliseen opetukseen sekä osaa antaa ja saada asianmukaista, rakentavaa
palautetta.
Opiskelijalla on eettistä osaamista, oppimisen taitoja ja työyhteisöosaamista.
Sisältö:
- pedagoginen seminaari
- auskultointi 1
- ohjattu havainnointi ja sen reflektointi
- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

2X00BY79 Alttoviulupedagogiikka 2 6 op
2X00BY94 Baritonitorvipedagogiikka 2 6 op
2X00BY85 Fagottipedagogiikka 2 6 op
2X00BY82 Huilupedagogiikka 2 6 op
2X00BZ80 Kantelepedagogiikka 2 6 op
2X00BY90 Kitarapedagogiikka 2 6 op
2X00BY83 Klarinettipedagogiikka 2 6 op
2X00BY87 Käyrätorvipedagogiikka 2 6 op
2X00BY77 Laulupedagogiikka 2 6 op
2X00BY93 Lyömäsoitinpedagogiikka 2 6 op
2X00BY84 Oboepedagogiikka 2 6 op
2X00BY88 Pasuunapedagogiikka 2 6 op
2X00BT90 Pianopedagogiikka 2 6 op
2X00BZ69 Saksofonipedagogiikka 2 6 op
2X00BY80 Sellopedagogiikka 2 6 op
2X00BY86 Trumpettipedagogiikka 2 6 op
2X00BY89 Tuubapedagogiikka 2 6 op
2X00BY78 Viulupedagogiikka 2 6 op