OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, TIETOJENKÄSITTELY
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Vapaasti valittavat opinnot, tietojenkäsittely

Kuvaus

Vapaasti valittavien tietojentekniikan opintojaksojen tarjontakori.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

4A00DE43 Tutustuminen ICT-alaan 1 op