OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, TEKNIIKKA JA METSÄ
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Vapaasti valittavat opinnot, tekniikka ja metsä

Kuvaus

Vapaasti valittavien tekniikan ja metsän koulutusalojen opintojaksojen tarjontakori.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

N-TT0520 ACad 2D 3 op
N-TT0521 ACad 3D 3 op
C-13212 Autokatsastuksen yleisjakso, osa 2 3 op
5P00CD82 Basics of Forest Bio-Product Engineering 3 op
5E00DA06 BioHub Seminar Series 2 op
5P00BI69 Biorefinery 3 op
N-TT8323 CADS LVI-sovellus 3 op
TT00CD87 DALI-valaistuksenohjaus 2 op
5T00DD31 DALI valaistusohjelmointi 1 op
5G00DI34 Digitalisaatio 3 op
4A00FU07 Digitalisaatio – Digitaalinen evoluutio ja tulevaisuustutkimus 1 op
4A00FU08 Digitalisoituva yhteiskunta ja turvallisuus 1 op
TT00CP64 Energian tehokas käyttö 5 op
5N00CZ50 Excel 2016 tehokas käyttö 3 op
5N00DM60 FPGA- ja Asic-suunnittelu 3 op
5N00BC64 Funktiot ja matriisit 3 op
N-MM1 Fysiikan laboraatiot 4 op
N-MM1019 Fysiikan täydennyskurssi 3 op
5K00CZ16 German Industry 2 op
5G00DH70 ICT-alan seminaarit 1 op
5N00BC62 Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3 op
5K00CQ03 International Professional Seminars in Mechanical Engineering 3 op
5G00FC45 IoT-seminaari 2019 3 op
5K00DA09 Johdanto IoT -projekteihin 1 op
5N00EU66 Johdatus tietoturvalliseen ohjelmistotuotantoon 3 op
5N00CZ65 Katsaus ohjelmistotuotannon nykyaikaisiin menetelmiin 3 op
5C00DJ78 Kilpa-autokatsastaja 2 op
TT00CE02 KNX-ohjauskurssi 2 op
NN00CC60 KNX-ympäristöt 3 op
5N00EU65 Koneoppimisen jatkokurssi 3 op
5N00DM59 Koneoppimisen perusteet 3 op
5G00FC54 Koneoppimisen perusteet ja luokittelu Pythonilla 3 op
5K00CE51 Konetekniikan seminaarit 3 op
NN00DP68 Kyberturvallisuuden perusteet 3 op
M100CE00 Laatu- ja erikoispuun tuottaminen ja käyttö 5 op
N-TT6295 LabVIEW-ohjelmoinnin perusteet 5 op
5N00EU93 Linux-käyttöjärjestelmän perusteet 3 op
5N00BC72 Lämpö- ja virtausoppi 3 op
NN00CC41 MagiCad 3 op
5N00CT12 Matemaattiset työkaluohjelmat 2 op
5N00BC71 Mekaniikka 3 op
6M00BH13 Metsänhoidon vaihtoehdot ja kannattavuus 6 op
5N00CZ66 Ohjelmistoprojektin sudenkuopat ja miten ne vältetään 3 op
5N00DM14 Piirilevyn valmistus ja suunnittelu 6 op
5G00CZ91 Projektiopinto 15 op
5S00DO72 Projektiopinto 15 op
5P00BN37 Puukuidut ja biomassat 5 op
N-TT8314 Rakennushankkeen suunnittelun simulointi 3 op
5T00CT02 Riskialalyysit ja ATEX-tilojen talotekniikka 4 op
5T00CQ69 Riskianalyysit pohjana ATEXille, pelastussuunnitelmalle ja omavalvonnalle 3 op
N-KV70 Spatial Analysis 5 op
C-13211 Student Formula CAE (Catia) 3 op
5C00CE07 Student formula mallinnus 3 op
5K00CQ07 Systems Engineering Basics 5 op
5G00DG91 Sähkön käyttö 3 op
5S00CL04 Sähköpätevyysvalmennus 2 op
5N00BC73 Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3 op
5T00BJ68 Sähköverkkojen laboratoriotyöt 5 op
5S00BM09 Sähkövoima- ja asennustekniikan laboratoriotyöt 5 op
5T00CS96 Talotekniikan korjausrakentaminen 5 op
5N00BC67 Tekniikan tilastomatematiikka 3 op
NN00DJ77 Tekniikka ja X 3 op
5P00CE20 Tekstiilien testaus ja laadunvalvonta 3 op
5P00CE21 Tekstiiliosaamisen perusteet 3 op
5S00CL05 Tutkimusmenetelmät 4 op
5K00CQ06 Ultrakevytlentäjän teoriakurssi 5 op
N-TT8322 Uusiutuvat energialähteet kiinteistössä 3 op
N-TT8324 Valaistussuunnittelu 3 op
N-TT0531 Vertex G4 5 op
5T00CT05 Vesi- ja viemäritekniikan suunnittelu 2 op
5N00DV77 VHDL-ohjelmointi 3 op
5N00FJ28 Visuaalinen ohjelmointi Node-RED:llä 2 op
5N00BC74 Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3 op