OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, YHTEINEN TARJONTA
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Vapaasti valittavat opinnot, yhteinen tarjonta

Kuvaus

Tarjontakori vapaasti valittaville opinnoille, joille ei ole omaa alakohtaista tarjontakoria.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

4A00DH87 Data-analytiikka ja Big Data liiketoiminnan kehittämisen työkaluina 3 op
8T00CP93 Functional facility design 5 op
NN00DP73 Hyvinvoiva opiskelija 3 op
NN00CU60 Intercultural Experiences and Competences 2 op
NN00CP23 Johtajuuden kehittäminen 6 op
NN00FF69 Learning Lab 12 op
NN00FK24 Learning Lab Coaching and Facilitation / Valmennus ja fasilitointi 12 op
5N00CT12 Matemaattiset työkaluohjelmat 2 op
NN00CC44 Matkalla työelämään 3 op
NN00CT11 Microsoft Office Visio - perusteet 3 op
NN-3 Microsoft Office Visio 2010 - perusteet 3 op
NN00DJ07 Microsoft Office Word perusteet 3 op
NN00CR23 Microsoft Office Word sujuva käyttö 4 op
7F00CP73 Monialaisesti toteutetut hyvinvointipäivät 3 op
NN00CC45 Nukkumisergonomia ja unihygienia 3 op
T650B-5 Nutritional Care 6 op
NN00FF70 Opettajan muuttuva työ 2 op
VR155-7 Orientation and Report for Studying / Training Abroad-5 2 op
L4163 Pedagogiset perustiedot ja -taidot 10 op
V738-5 Puhdastilatyöskentely ja sisäilman puhtaus / Clean Room Work and Cleanliness of Indoor Air 5 op
VB304 Russia as Market Area 6 op
V208-10 Saksa kauppakumppanina ja messumaana 3 op
NN00DM15 SCIL Lean Service Creation 5 op
NN00DP58 SCIL Lean Service Creation 5 op
NN00CZ07 Sisäilmapajan avustajatehtävät 3 op
NN00DD91 Smart Campus Innovation Lab Projects (SCIL) 12 op
V2600-10 Terveysteknologia 5 op
NN00CP99 Tilastotiede ja tilastolliset menetelmät SPSS-ohjelmalla 2 op
NN00CC43 Työelämän ajokortti 5 op
U003C-7 Työelämän valttikortit, Ensiapu 2 op
U003B-7 Työelämän valttikortit, Hygieniakoulutus 2 op
U003A-7 Työelämän valttikortit, Työturvallisuus ja tulityöt 2 op
NN00CD15 Työelämäprojekti 1 op
VB305 Vetoapua Venäjän tai itäisen Euroopan alueilla toimijoille 5 op