OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, OHJAUKSELLISET OPINNOT
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Vapaasti valittavat opinnot, ohjaukselliset opinnot

Kuvaus

Tarjontakori vapaasti valittaville ohjauksellisille opinnoille.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

N-TT0533 Ajankäytön hallinta 1 op
NN00CE93 Opinnäytetyön tukipaja 0 op
NV00CC54 Suomen kielen kirjoittamisen tuki 1 op