OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, TYÖELÄMÄOSAAMINEN
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Vapaasti valittavat opinnot, työelämäosaaminen

Kuvaus

Tarjontakori vapaasti valittaville työelämäosaamisen opintojaksoille.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

NN00CC44 Matkalla työelämään 3 op
NN00CC43 Työelämän ajokortti 5 op
U003C-7 Työelämän valttikortit, Ensiapu 2 op
U003B-7 Työelämän valttikortit, Hygieniakoulutus 2 op
U003A-7 Työelämän valttikortit, Työturvallisuus ja tulityöt 2 op