OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > OPISKELIJATOIMINTA
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Opiskelijatoiminta

Kuvaus

Tarjontakori opiskelijatoiminnan opinnoille.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

NN00CR63 Aktiivituutorointi 2 op
NN00CD05 Degree tutoring 3 op
N-0598 Kansainvälinen tuutorointi 2 op
NN00CP47 Opiskelijakuntatoiminta 5 op
NN00FM62 Vertaiskoutsaus 5 op
N-0596 Vertaistuutorointi 3 op