OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, KIELET JA VIESTINTÄ
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Vapaasti valittavat opinnot, kielet ja viestintä

Kuvaus

Vapaasti valittavien kielten ja viestinnän opintojaksojen opintokokonaisuus.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

N-00CY46 A Fast Track to Professional English 5 op
N-00DE74 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava suomen kieli ja kirjoittaminen 3 op
N-KV598F Basics of Finnish 3 op
N-00DH77 Cross-cultural Communication and Global Employability 3 op
NV00CD10 Each One Teach One 2 op
N-KV572 Englannin kieliopin perusteet 3 op
5N00BE51 English for Engineers 3 op
N-KV574 English Grammar and Writing 5 op
NV00CR09 English Speaking and Listening 3 op
3B-18E Finnish as a Foreign Language 1 5 op
3B-33E Finnish as a Foreign Language 2 5 op
3B-34E Finnish as a Foreign Language 3 2 op
NV00FY70 Finnish as a Foreign Language 3 3 op
NV00FL02 Hybrid Nätsvenska 3 op
NN00FG28 International Summer School: The Art of Public Speaking 3 op
N-00DI35 International Summer School; Basics of Finnish 3 op
NN00FG93 Jatkuvan kielenkäytön kurssi 2 op
NV00FR91 Kielenoppimisen tuki työharjoittelussa 1 op
NV00FH15 KiVANET-UniTandem 5 op
N-00FB68 Nordic Network for Advancing Circular Economy Education 3 op
NV00FY66 NORDPLUS - NoNACEEd 2022-vaihto 3 op
NV00FX81 NORDPLUS - Prosvenska-opiskelijavaihto 3 op
NV00CP35 Nätsvenska - ruotsin valmentava verkkokurssi 3 op
NV00FM74 Paediatric Nursing English 3 op
NV00FM75 Professional English for Nursing and Health Care 3 op
N-KV588FG Ranskan kieliopin perusteet 3 op
N-KV603 Ruotsin kieliopin perusteet 3 op
NV00FM70 Ruotsin valmentava plus 3 op
N-KV598G Saksan kielen alkeet 1 3 op
N-KV599G Saksan kielen alkeet 2 3 op
N-KV585S1 Saksan kielen jatkokurssi 1 3 op
N-KV585S2 Saksan kielen jatkokurssi 2 3 op
NN00CM99 School Visits for Foreign Students 1 op
NN00FG98 Selkokirjan lukupiiri 1 op
NV00FY67 Startsvenska 3 op
NV00FM69 Suomen kielen keskustelukurssi 1 op
NV00FS47 Suomen kielen kirjallinen taito 1 op
NV00FS48 Suomen kielen kirjallinen taito 2 op
NV00FS49 Suomen kielen kirjallinen taito 3 op
NN00FJ20 Suomen kielen kirjoittaminen 2 op
NV00FZ19 Suomen kielen kirjoittaminen, C1-taso 3 op
NV00CC54 Suomen kielen kirjoittamisen tuki 1 op
NV00FS45 Suomen kielen suullinen taito 1 op
NV00FS46 Suomen kielen suullinen taito 2 op
NV00FZ20 Suomen kielen tekstin ymmärtäminen 2 op
NV00FU09 Suomen kielen tuki 1 5 op
NV00FU10 Suomen kielen tuki 2 5 op
NN00FG95 Suomen kielen tuki I-V 20 op
N-00FB70 Svensk kommunikation och affärskultur 3 op
5N00BE53 Technical English for Professionals 3 op
NV00FM68 Työelämän suomea 2 op
VENGVAL-8 Valmentavat opinnot, englanti 3 op
VRUOTVAL-8 Valmentavat opinnot, ruotsi 3 op
NV00FR81 Venäjän alkeet tekniikan alan opiskelijoille 4 op
N-KV585AV Venäjän kielen alkeet 5 op
N-KV586BV Venäjän kielen jatkokurssi 5 op
5N00BE52 Working English for Engineers 3 op