OPETUSSUUNNITELMAT > VÄYLÄOPINNOT > VÄYLÄOPINNOT TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖOPPILAITOSTEN OPISKELIJOILLE > SAIRAANHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMAN VÄYLÄOPINNOT

Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman väyläopinnot

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1 2
Alalle orientoituminen 3        
Kokonaisvaltainen terveyden edistäminen ja genetiikan perusteet hoitotyössä 5        
Kliinisen hoitotyön perusta 8        
Lääkehoito ja lääkelaskut 4        
Infektioiden ehkäisy 2        
Ensiapu 2        
Anatomia ja fysiologia 1 2        
Ohjattu harjoittelu 1 5        
0000
60 / 060 / 060 / 060 / 0