OPETUSSUUNNITELMAT > VÄYLÄOPINNOT > VÄYLÄOPINNOT TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖOPPILAITOSTEN OPISKELIJOILLE > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN VÄYLÄOPINNOT

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman väyläopinnot

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
 
   
Geometria ja vektorilaskenta 3
 
   
Mekaniikka 3
 
   
Tietotekniset työkalut 3
 
   
Työelämävalmiudet 2
 
   
Funktiot ja matriisit 3
 
   
Tasa- ja vaihtosähköpiirit 5
 
   
AOL-tutkinnolla täydentäen hyväksiluettavat opinnot
             
Harjoittelu 1 4
 
   
Sähkötekniikan perusteet 5
 
   
311219669.59.5
60 / 3160 / 1260 / 1960 / 660 / 660 / 9.560 / 9.5