OPETUSSUUNNITELMAT > VÄYLÄOPINNOT > VÄYLÄOPINNOT TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖOPPILAITOSTEN OPISKELIJOILLE > PALVELULIIKETOIMINNAN TUTKINTO-OHJELMAN VÄYLÄOPINNOT, MONIMUOTO, TAMPERE

Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelman väyläopinnot, monimuoto, Tampere

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1 2
Ala tutuksi ! 10
Raaka-aineesta palvelutuotteeksi 10
Viestimällä tuloksiin 5
Monikulttuurisuus viestinnässä ja johtamisessa 5
30301515
60 / 3060 / 3060 / 1560 / 15