OPETUSSUUNNITELMAT > VÄYLÄOPINNOT > VÄYLÄOPINNOT TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖOPPILAITOSTEN OPISKELIJOILLE > LABORATORIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN VÄYLÄOPINNOT

Laboratoriotekniikan tutkinto-ohjelman väyläopinnot

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1 2
Mikrobiologia 3        
Mikrobiologian laboratoriotyöt 5        
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3        
Working English for Engineers 3        
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3        
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3        
Kemian perustyöt 1 5        
Kemian perustyöt 2 5        
0000
60 / 060 / 060 / 060 / 0