OPETUSSUUNNITELMAT > VÄYLÄOPINNOT > VÄYLÄOPINNOT TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖOPPILAITOSTEN OPISKELIJOILLE > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN VÄYLÄOPINNOT

Konetekniikan tutkinto-ohjelman väyläopinnot

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3                            
Geometria ja vektorilaskenta 3                            
Funktiot ja matriisit 3                            
Tietotekniikan perusteet ja järjestelmät 5                            
Mekaniikka 3                            
Termodynamiikka ja virtaukset 4                            
Konetekniikan johdantokurssi 5                            
Työelämän valttikortit 2                            
Valmistus- ja laatutekniikan perusteet ja raportointi 5                            
CAD suunnittelu 1 3                            
Statiikka 5                            
CAD suunnittelu 2 4                            
IoT-projekti 3                            
Teollisuustalous 5                            
English for Engineers 3                            
Differentiaalilaskenta 3                            
Integraalilaskenta 3                            
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3                            
Ympäristö ja kemia 3                            
00000000000000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0

Konetekniikan tutkinto-ohjelman väyläopinnot