OPETUSSUUNNITELMAT > VÄYLÄOPINNOT > VÄYLÄOPINNOT TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖOPPILAITOSTEN OPISKELIJOILLE > METSÄTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN VÄYLÄOPINNOT

Metsätalouden tutkinto-ohjelman väyläopinnot

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1 2
Opiskelutaidot ja tietotekniset perustaidot 5
Metsä kasvupaikkana 10
Jaksollinen metsän kasvatus 5
Metsän mittaus 5
Puunhankinnan perusteet 5
30301515
60 / 3060 / 3060 / 1560 / 15