OPETUSSUUNNITELMAT > VÄYLÄOPINNOT > VÄYLÄOPINNOT TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖOPPILAITOSTEN OPISKELIJOILLE > LIIKETALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN VÄYLÄOPINNOT, MONIMUOTO, TAMPERE

Liiketalouden tutkinto-ohjelman väyläopinnot, monimuoto, Tampere

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Työelämän metataidot 5
 
   
Moderni markkinointi ja projektinhallinta 5
 
   
Myyntiosaaminen ja juridiikan lähtökohdat 5
 
   
Liiketoiminnan matematiikka ja kannattavuus 5
 
   
Professional English for BBA Studies 5
 
   
Innovaatio-osaaminen liike-elämässä 5
 
   
Liiketoiminnan ansaintamallit 5
 
   
Palvelujen suunnittelu ja palveluliiketoimintamallit 5
 
   
Sopimus- ja työoikeus 5
 
   
Yrityksen viestintä 5
 
   
50252512.512.512.512.5
60 / 5060 / 2560 / 2560 / 12.560 / 12.560 / 12.560 / 12.5