OPETUSSUUNNITELMAT > OPETTAJANKOULUTUS > AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS > AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS

Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Erityispedagoginen osaaminen
             
Erityispedagogiikan perusteet 5
 
   
 
Lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan oppimisen tukeminen 5
 
   
 
Sosioemotionaalisen kehityksen tukeminen 5
 
     
Oppimisen tuen suunnittelu, toteutus ja arviointi 5
 
     
Moniammatillinen yhteistyö 5
   
   
25101555105
Ammatillisen erityisopettajan pedagoginen osaaminen
             
Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu 5
 
   
 
Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen 10
 
     
1501500510
Työyhteisöosaaminen
             
Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 5
 
     
Ohjaus ja tuki osallisuuden rakentajana 5
   
   
101005500
Kehittämisosaaminen
             
Oman työn ja organisaation kehittäminen 10
10552.52.52.52.5
60 / 6060 / 2560 / 3560 / 12.560 / 12.560 / 17.560 / 17.5

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen toteutuksessa lähtökohtana on osallistava pedagogiikka, joka perustuu reflektoivaan, tutkivaan ja kehittävään työotteeseen.

Koulutuksessa painotetaan ammatillisen erityisopettajaopiskelijan omaa aktiivisuutta, yhteistä tiedon tuottamista ja arviointia sekä uusien toimintakäytänteiden ja ammatillisen erityisopettajan osaamisen kehittymistä.

Koulutuksessa keskitytään erityispedagogisen osaamiseen, ammatillisen erityisopettajan pedagogiseen osaamiseen, työyhteisöosaamiseen sekä kehittämisosaamiseen.

Ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa rakennetaan uutta osaamisidentiteettiä. Ammatillisen erityisopettajan osaamisidentiteetti muotoutuu prosessissa, johon sisältyy ajallisesti menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus. Opettajan identiteetin rinnalle rakentuvan ammatillisen erityisopettajan identiteetin muotoutuminen edellyttää ilmiöiden pohtimista uusista näkökulmista.

Opintojen toteutuksen näkökulmia ovat henkilökohtaisuus, ohjauksellisuus, autenttisuus, yhteistoiminnallisuus ja muovautuvuus.

Koulutus on monimuotokoulutusta.

Opintojen suorittaminen antaa henkilölle oikeuden käyttää lyhennettä AmE (ammatillinen erityisopettaja).