OPETUSSUUNNITELMAT > OPETTAJANKOULUTUS > AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS > AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS

Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Ammatillisen erityisopetuksen lähtökohtia (10 op)
                     
Lähiopetuspäivät 3
 
   
       
Toimintakulttuurin analyysin tekeminen ja siihen liittyvä ohjaus 6
 
   
       
Lukupiirityöskentely 4
 
   
       
1001000550000
Erityisen tuen järjestäminen (20 op)
                     
Lähiopetuspäivät 5
   
     
   
Lukupiirityöskentely 5
   
     
   
Yksilöanalyysi 5
   
     
   
Opetus- ja ohjausharjoittelu omassa ryhmässä 6
   
     
   
Ammattitaitoa laajentava opetus- ja ohjausharjoittelu 4
   
     
   
200020000101000
Erityisopettajana oppilaitoksessa (10 op)
                     
Lähiopetuspäivät 2  
   
       
Organisaatioanalyysi 5  
   
       
Organisaatioharjoittelu 5  
   
       
0100010000055
Verkostoissa toimiminen (5 op)
                     
Verkostotyö oppilaitoksessa -verkkokurssi 4  
   
       
Verkostoharjoittelu 1  
   
       
0500500002.52.5
Erityisopettaja asiantuntijana (10 op)
                     
Työnohjaukseen osallistuminen 4
AHOT- ja HOPS -työskentely 4
Portfolio 2
6.73.33.33.33.31.71.71.71.71.71.7
Valinnaiset opinnot (5 op)
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
00000000000
60 / 36.760 / 18.360 / 13.360 / 23.360 / 18.360 / 6.760 / 6.760 / 11.760 / 11.760 / 9.260 / 9.2

Ammatillisen erityisopettajakoulutuksen (60 op) suorittaneet opettajat voivat toimia ammatillisten erityisoppilaitosten, ammatillisten oppilaitosten, aikuiskoulutuksen, ammattikorkeakoulujen tai kolmannen sektorin opetus- ja asiantuntijatehtävissä. Ammattiin ja työelämään kouluttamisen lisäksi erityisopettajat voivat toimia vammaisten valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa sekä tehdä opetukseen ja erityisen tuen järjestämiseen liittyviä kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtäviä.

Ammatillisen erityisopettajan työn haasteet ovat muuttuneet, kun on siirrytty perinteisestä erityisopetuksesta kohti yksilöllistä tukea ja avoimia oppimisympäristöjä. Tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat inkluusion periaatteiden mukaisesti yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Ammatillisen erityisopettajan osaamisessa korostuu opiskelijoiden oppimisen tukemisen ja erityisen tuen järjestämisen lisäksi yhteisö- ja verkostotaso sekä moniulotteinen kehittäminen. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen keskeiset teoreettiset perusolettamukset liittyvät ammatti-identiteetin rakentamiseen, asiantuntijuuden kehittymisen tukemiseen ja tutkivaan ja reflektiiviseen työotteeseen.

Koulutuksen toteutus

Erityisopettajankoulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja opinnot kestävät 1,5 vuotta. Koulutuksen toteutus koostuu viidestä kaikille yhteisestä opintokokonaisuudesta sekä valinnaisista opinnoista.

Koulutuksen opintokokonaisuudet:
1. Ammatillisen erityisopetuksen lähtökohtia 10 op
2. Erityisen tuen järjestäminen 20 op
3. Erityisopettajana oppilaitoksessa 10 op
4. Verkostoissa toimiminen 5 op
5. Erityisopettaja asiantuntijana 10 op
6. Valinnaiset opinnot 5 op

Koulutuksessa sovelletaan tutkivan oppimisen ja kokemuksellisen oppimisen periaatteita. Koulutus sisältää lähiopiskelua, itsenäistä ja pienryhmässä opiskelua, lukupiirityöskentelyä, harjoittelua, oman oppilaitoksen erityisopetuksen kehittämistä ja työnohjausta.