OPETUSSUUNNITELMAT > OPETTAJANKOULUTUS > AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS

Ammatillinen erityisopettajankoulutus

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Ammatillinen erityisopettajankoulutus (60 op)

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Tutkinnon profiili

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Sijoittuminen työelämään

Jatko-opintomahdollisuudet

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Valmistuminen

Opintojen toteuttaminen

Tutkinnon kehittäminen