OPETUSSUUNNITELMAT > OPETTAJANKOULUTUS > AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS > AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Ohjauksen perusta
             
Ohjauksen filosofiset perusteet 5
 
   
Ura- ja ohjausteoriat 5
 
Kohtaamisosaaminen 5
 
   
Ohjausosaaminen 5
20.015.84.27.97.92.91.3
Ohjauksen kontekstit
             
Organisaatio- ja verkosto-osaaminen 5
 
Ohjausta ohjaavat säädökset 5
 
   
Ohjaus ja tuki osallisuuden rakentajana 5
 
   
Ohjaus eri ympäristöissä 5
 
 
20.09.210.82.56.76.74.2
Opinto-ohjaaja kehittäjänä
             
Tulevaisuusorientaatio, ennakointi- ja kehittämisosaaminen 5
 
   
Opinto-ohjauksen osaamista syventävät ja laajentavat opinnot 5
 
     
10010002.57.5
Ammatillisena opinto-ohjaajana kasvu ja kehittyminen
             
Kehittymisosaaminen 10
10552.52.52.52.5
60 / 6060 / 3060 / 3060 / 12.960 / 17.160 / 14.660 / 15.5

Ammatillisessa opinto-ohjaajankoulutuksessa painotetaan opiskelijan omaa aktiivisuutta, yhteistä tiedon tuottamista ja arviointia sekä uusien toimintakäytänteiden kehittämistä. Koulutuksessa keskitytään ohjauksen perustaan, ohjauksen konteksteihin sekä kehittämiseen ja kehittymiseen. Opintojen toteutuksen näkökulmia ovat henkilökohtaisuus, ohjauksellisuus, autenttisuus, yhteistoiminnallisuus ja muovautuvuus. Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Ammatilliset opinto-ohjaajat sijoittuvat työelämässä monipuolisiin koulutusalan tehtäviin opinto-ohjaajina, opettajina ja ohjauksen asiantuntijoina.