OPETUSSUUNNITELMAT > OPETTAJANKOULUTUS > AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS > AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Ohjausosaaminen
Kohtaamisosaaminen 10
Ohjauspalveluosaaminen 5
Ohjauksen tietoperustaosaaminen 10
381220181210109966
Kontekstiosaaminen
Organisaatio-osaaminen 5
Verkosto-osaaminen 5
Kansainvälisyysosaaminen 5
2010101010555555
Tutkimis- ja kehittämisosaaminen
Ennakointi- ja kehittämisosaaminen 10
Kehittymisosaaminen 5
181210812554466
Ohjaustaitoja laajentavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
 
   
Ohjausosaaminen, syventävä 5
 
   
46046002233
60 / 8060 / 4060 / 4060 / 4060 / 4060 / 2060 / 2060 / 2060 / 2060 / 2060 / 20

Ammatillisessa opinto-ohjaajankoulutuksessa painotetaan opiskelijan omaa aktiivisuutta, yhteistä tiedon tuottamista ja arviointia sekä uusien toimintakäytänteiden kehittämistä. Koulutuksessa keskitytään ohjausosaamiseen, kontekstiosaamiseen sekä tutkimus- ja kehittämisosaamiseen, joita täydennetään ohjaustaitoja syventävillä ja laajentavilla opinnoilla. Opintojen toteutuksen näkökulmia ovat henkilökohtaisuus, ohjauksellisuus, autenttisuus, yhteistoiminnallisuus ja muovautuvauus. Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Ammatilliset opinto-ohjaajat sijoittuvat työelämässä monipuolisiin koulutusalan tehtäviin opinto-ohjaajina, opettajina ja konsultoivina asiantuntijoina.