OPETUSSUUNNITELMAT > OPETTAJANKOULUTUS > AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS > AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Ohjausosaaminen (24 op)
                     
Kohtaamisosaaminen 10
Ohjauspalveluosaaminen 5
Tiedollinen osaaminen 9
16.08.08.08.08.04.04.04.04.04.04.0
Kontekstiosaaminen (19 op)
                     
Organisaatio-osaaminen 6
Verkosto-osaaminen 7
Mediaosaaminen 3
Kulttuuriosaaminen 3
12.76.36.36.36.33.23.23.23.23.23.2
Tutkimis-ja kehittämisosaaminen (12 op)
                     
Ennakointiosaaminen 3
Kehittämisosaaminen 6
Kehittymisosaaminen 3
84444222222
Ohjaustaitoja syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
00000000000
60 / 36.760 / 18.360 / 18.360 / 18.360 / 18.360 / 9.260 / 9.260 / 9.260 / 9.260 / 9.260 / 9.2

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus koostuu kolmesta osaamis¬kokonaisuudesta: ohjausosaaminen, kontekstiosaaminen, tutkimis- ja kehittämisosaaminen sekä näiden lisäksi ohjaustaitoja syventävä tai laajentava osaaminen. Jokainen osaamiskokonaisuus jakaantuu osaamis¬alueiksi.

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus toteutetaan osaamisperustaisesti, jolloin jokaisen opiskelijan opinnot henkilökohtaistetaan. Muovautuvuuden periaatteen mukaisesti kaikkea ei anneta valmiina opetussuunnitelmassa, vaan opiskelija osallistuu oman opiskelunsa suunnitteluun ja osaamisensa arviointiin. Samalla selvitetään opiskelijan mahdollisuudet toimia eri verkostoissa sekä hankkia ja vahvistaa osaamistaan yhteistyössä niiden kanssa. Autenttisuuden periaatteen mukaisesti on tärkeää tutustua aitoihin ammatillisen erityisopettajan työtilanteisiin ja -ympäristöihin, harjoitella sekä soveltaa erilaisia työtapoja ja menetelmiä.

Ammatillisessa opinto-ohjaajankoulutuksessa opiskelija osoittaa oman osaamisensa osaamisen osoittamisen suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Opiskelijan kanssa sovitaan tapa, jolla opetussuunnitelmassa edellytetyt osaamistavoitteet saavutetaan ja osoitetaan. Opiskelijalla voi olla erilaisia tapoja hankkia ja osoittaa edellytetty osaaminen.