OPETUSSUUNNITELMAT > OPETTAJANKOULUTUS > AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS > AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS

Ammatillinen opettajankoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Monimuotoiset oppimisympäristöt
                     
Oppimisympäristöt ja toimintakulttuurit 5
 
   
       
Oppimisympäristö- ja verkostoharjoittelu 5
 
   
       
Kasvatustiede ja kasvatuksen perusteet 5
 
   
       
15015007.57.50000
Ohjauksellinen opettajuus
                     
Henkilökohtaisuus ja joustavat opintopolut 5
   
     
   
Opetus- ja ohjaamisharjoittelu 10
   
     
   
Kasvatustiede ja työelämä 5
   
     
   
200020000101000
Kehittyvä opettajuus
                     
Pedagogiset lähestymistavat 5
   
     
   
Opettaja muuttuvassa yhteiskunnassa 5  
   
       
Opettajuuden kehittyminen ja kehittämistyö 10  
   
       
5100510002.52.555
Valinnaiset pedagogiset opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
 
   
       
0500500002.52.5
60 / 4060 / 1560 / 1560 / 2560 / 1560 / 7.560 / 7.560 / 12.560 / 12.560 / 7.560 / 7.5

Ammatillinen opettajankoulutus antaa pedagogisen kelpoisuuden toimia opettajana ammatillisen toisen asteen oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, vapaassa sivistystyössä sekä yleissivistävässä koulutuksessa. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (1129/2014).

Opintojen suorittaminen antaa henkilölle oikeuden käyttää lyhennettä AmO (ammatillinen opettaja).

Opiskelijan taustatutkinto ja työkokemus määrittää sen, minkä substanssialan opettajaksi ja mille kouluasteelle hän on kelpoinen. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia toimia esimerkiksi koulutusviennissä, henkilöstön kehittäjänä tai erilaisissa ohjaustehtävissä.

Koulutus koostuu ammattipedagogisista opinnoista, kasvatustieteellisistä perusopinnoista, opetusharjoittelusta ja muista opinnoista (valinnaiset pedagogiset opinnot). Opintokokonaisuudet ovat 1) Monimuotoiset oppimisympäristöt, 2) Ohjauksellinen opettajuus ja 3) Kehittyvä opettajuus. Opettajankoulutuksessa opettajaopiskelija laajentaa ja syventää osaamistaan arviointiin, opetukseen ja ohjaamiseen, kumppanuuteen, kulttuurisuuteen ja hyvinvointiin kuuluvassa osaamisessa. Ne edustavat opettajan työn moniulotteisuutta sekä käsitystä opettajan työn muutoksesta kohti ohjauksellista ja yhteisöllistä opettajuutta.

Opetus toteutetaan monimuoto-opintoina. Opinnot on suunniteltu suoritettaviksi työn ohessa. Kontaktipäiviä on noin 1-2 pv/kk.

Perusajoituksen mukainen koulutus kestää 1,5 vuotta. Kolmen lukukauden kuluessa osaamisen kasvua pyritään edistämään opintokokonaisuuksien mukaan seuraavin painotuksin:
- 1. syksy: Monimuotoiset oppimisympäristöt: oppimisympäristöjen tunteminen
- 1. kevät: Ohjauksellinen opettajuus: ohjauksellisen opettajuuden luominen
- 2. syksy: Kehittyvä opettajuus: oppilaitoksen pedagogisen käytänteen kehittäminen.