OPETUSSUUNNITELMAT > OPETTAJANKOULUTUS > AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS > AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS

Ammatillinen opettajankoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Kohti monimuotoisia oppimisympäristöjä (14 op)
                     
Oppimisympäristöajattelu 3
 
   
       
Oppilaitosten toimintakulttuurit 4
 
   
       
Kasvatus ja oppiminen eri toimintaympäristöissä 3
 
   
       
Oppimisympäristöharjoittelu 3
 
   
       
Seminaari 1 1
 
   
       
1401400770000
Kohti ohjauksellista opettajuutta (20 op)
                     
Pedagogiset lähestymistavat 4
   
     
   
Yksilön kokemusmaailma ja joustavat opintopolut 4
   
     
   
Ihmisen kehitys ja ammatillinen identiteetti oppimisessa ja ohjaamisessa 4
   
     
   
Opetus- ja ohjaamisharjoittelu 7
   
     
   
Seminaari 2 1
   
     
   
200020000101000
Kohti monialaista yhteistoimintaa (20 op)
                     
Opettaja yhteiskunnallisena toimijana 3  
   
       
Muuttuva työ ja oppiminen 4  
   
       
Koulutus ja kasvatus yhteiskunnallisena toimintana 3  
   
       
Verkostoharjoittelu 4  
   
       
Seminaari 3 1  
   
       
Kehittämistyö 5  
   
       
020002000001010
Valinnaiset pedagogiset opinnot (6 op)
(Valitaan opintoja 6 op)
                     
+ TAOK Valinnaiset pedagogiset. TAOK Optional Studies 0                      
Maahanmuuttajan koulutuspolun tukeminen ammatillisessa koulutuksessa 5                      
Teaching for Quality Learning 3                      
Taidot elämään 5                      
Kuvan voimauttava ja innostava pedagoginen käyttö 5                      
Kipinöitä yrittäjyyteen 5                      
Toimintaa ja kohtaamisia - ihmisoikeudet ja demokratiakasvatus 5                      
Erityispedagogiikan perusteet 5                      
Opettajan digitaalinen perusosaaminen 5                      
Kehittämistyö 5                      
TAITAVA Taitaja 5                      
00000000000
60 / 3460 / 2060 / 1460 / 2060 / 2060 / 760 / 760 / 1060 / 1060 / 1060 / 10

Ammatillinen opettajankoulutus on ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajille ja opettajiksi aikoville tarkoitettua koulutusta. Se antaa opettajan pedagogisen kelpoisuuden ammatillisen koulutuksen lisäksi myös yleissivistäviin oppilaitoksiin ja vapaaseen sivistystyöhön. Koulutus on opettajien kelpoisuusvaatimusasetuksessa mainittu ”opettajan pedagogiset opinnot”.