OPETUSSUUNNITELMAT > OPETTAJANKOULUTUS > AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS > AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS

Ammatillinen opettajankoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Kohti monimuotoisia oppimisympäristöjä (14 op)
                     
Oppimisympäristöajattelu 3
 
   
       
Oppilaitosten toimintakulttuurit 4
 
   
       
Kasvatus ja oppiminen eri toimintaympäristöissä 3
 
   
       
Oppimisympäristöharjoittelu 3
 
   
       
Seminaari 1 1
 
   
       
1401400770000
Kohti ohjauksellista opettajuutta (20 op)
                     
Pedagogiset lähestymistavat 4
   
     
   
Yksilön kokemusmaailma ja joustavat opintopolut 4
   
     
   
Ihmisen kehitys ja ammatillinen identiteetti oppimisessa ja ohjaamisessa 4
   
     
   
Opetus- ja ohjaamisharjoittelu 7
   
     
   
Seminaari 2 1
   
     
   
200020000101000
Kohti monialaista yhteistoimintaa (20 op)
                     
Opettaja yhteiskunnallisena toimijana 3  
   
       
Muuttuva työ ja oppiminen 4  
   
       
Koulutus ja kasvatus yhteiskunnallisena toimintana 3  
   
       
Verkostoharjoittelu 4  
   
       
Seminaari 3 1  
   
       
Kehittämistyö 5                      
015001500007.57.5
Valinnaiset pedagogiset opinnot (6 op)
(Valitaan opintoja 6 op)
                     
+ TAOK Valinnaiset pedagogiset. TAOK Optional Studies 0                      
Oppivat organisaatiot ja tiimityö 3                      
Peruskivi ammatilliseen opettajuuteen 3                      
Verkko-opetuksen kehittyvät menetelmät 4                      
Erityisen tuen järjestäminen ammatillisessa koulutuksessa 3                      
Opetuksen havainnollistaminen ja sosiaalinen media 12                      
Kuvan voimauttava käyttö opetuksessa 5                      
Kulttuurinen moninaisuus ohjauksessa 2                      
Tiedonhankinnasta tietävään osaamiseen 3                      
Johdatus ihmisoikeusajatteluun 2                      
Tekijänoikeuden perusteita opetustyöhön 1                      
Makupaloja opettajuuteen 2                      
Staffordshire University and TAMK Finland Collaborative Project (Yhteistyöprojekti Staffordshiren yliopiston kanssa) 2                      
Kohti unelmaa. Uraohjauksen perusteita 2                      
Staffordshire University and TAMK Finland Interview Project 1                      
Tidbits of Teacher Training 2                      
Carpe Diem 1                      
Gamification 1                      
Carpe Diem - Learning Design Workshop 3                      
International Education Professional Discussion 2                      
Suomalainen ammatillinen koulutus muutoksessa 2                      
Uusia innostavia tapoja käyttää kuvia opetuksessa 6                      
Digiopettajuus 6                      
Taitajakilpailutoiminnan pedagoginen tarkastelu 1                      
International Collaboration Project 2                      
Maahanmuuttajan koulutuspolun tukeminen ammatillisessa koulutuksessa 5                      
Teaching Professional Communication in a Foreign Language 3                      
Kuvan voimauttava ja innostava pedagoginen käyttö 6                      
Teaching for Quality Learning 3                      
Taidot elämään 5                      
Kipinöitä yrittäjyyteen 5                      
Teaching Professional Communication 5                      
Kulttuurinen moninaisuus ohjauksessa 3                      
Maahanmuuttajan koulutuspolun tukeminen ammatillisessa koulutuksessa 5                      
Kuvan voimauttava ja innostava pedagoginen käyttö 5                      
Kestävän kehityksen perusteita 2                      
Kipinöitä yrittäjyyteen 5                      
Kiertotalousopetuksen pedagogiset perusteet 3                      
00000000000
60 / 3460 / 1560 / 1460 / 2060 / 1560 / 760 / 760 / 1060 / 1060 / 7.560 / 7.5

Ammatillinen opettajankoulutus on ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajille ja opettajiksi aikoville tarkoitettua koulutusta. Se antaa opettajan pedagogisen kelpoisuuden ammatillisen koulutuksen lisäksi myös yleissivistäviin oppilaitoksiin ja vapaaseen sivistystyöhön. Koulutus on opettajien kelpoisuusvaatimusasetuksessa mainittu ”opettajan pedagogiset opinnot”.