OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > TÄYDENNYSKOULUTUS > SYDÄNHOITAJAKOULUTUS
Täydennyskoulutus ...

Sydänhoitajakoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Valmistautuminen koulutukseen 1
Moniammatillinen tiimityöskentely 3
Hengityksen ja verenkierron anatomia ja fysiologia 3
Sydänsairaudet ja farmakologia 4
Sydänpotilaan hoito ja hoitotyö 14
Tulevaisuuden toimintamallit ja teknologian hyödyntäminen asiakastyössä 1
Kehittämistyö 4
3015157.57.57.57.5
60 / 3060 / 1560 / 1560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.5

Koulutuksen tausta
Sydänsairauksia sairastavien ihmisten määrä Suomessa kasvaa vuosittain väestön ikääntyessä. Sepelvaltimotauti on edelleen merkittävä kuolinsyy. Lääketieteellisen hoidon, tutkimus- ja hoitoteknologian ja lääkehoidon sekä hoitotyön kehittymisen seurauksena potilaan hoitoaika sairaalassa on lyhentynyt. Tämä asettaa uusia haasteita hoitotyölle sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa hoitoketjun eri vaiheissa.
Koulutus on tarkoitettu terveysalan opistoasteen tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, jotka työskentelevät sydänpotilaan hoitotyössä hoitoketjun eri vaiheissa ja se on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä Tays Sydänsairaalan kanssa.


Koulutuksen toteutus ja opiskelumenetelmät
Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä (op) ja se sisältää 21 lähipäivää. 1 opintopiste on 27 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelumenetelminä ovat aktivoivat luennot, taitopajat, simulaatiot, itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu ja seminaarit.
Koulutuksen vastuuopettaja on lehtori Seija Tiainen ja kouluttajina toimivat TAMKin ja Sydänsairaalan asiantuntijat ja muut asiantuntijat.