OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > TÄYDENNYSKOULUTUS > REUMAA SAIRASTAVAN SUUNNITELMALLINEN HOITOTYÖ 10 OP
Täydennyskoulutus ...

Reumaa sairastavan suunnitelmallinen hoitotyö 10 op

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1 2
Reumaa sairastavan suunnitelmallinen hoitotyön, perusteet 5 op 5        
Reumaa sairastavan suunnitelmallinen hoitotyön, syventävä 5 op 5        
0000
60 / 060 / 060 / 060 / 0

Reumaa sairastavan suunnitelmallinen hoitotyö, perusteet 5 op

osat (jokainen 1 op):
- Reuma sairautena ja reumapotilaan hoitopolku
- Reuman lääkehoito
- Reumaa sairastavan luottamuksellinen hoito- ja ohjaussuhde
- Digitaalisuus ja etähoitomahdollisuudet reuman hoidossa
- Näyttöön perustuva reumahoitajan asiantuntijuus, osa 1

Tavoitteet:

Opiskelija
- tietää keskeisimmät reumasairaudet
- tietää keskeiset reuman hoitomuodot sekä reumapotilaan hoidon järjestämisen
- tietää perusasiat reuman lääkehoidosta
- saa kuvan digitaalisuuden ja etähoitovaihtoehtojen mahdollisuuksista reumaa sairastavan hoitotyössä
- tietää mitä näyttöön perustuva hoitotyö on reumahoitajan asiantuntijuudessa

Sisältö:
- yleisimmät reumasairaudet
- reuman hoitovaihtoehdot
- reumapotilaan hoidon järjestäminen ja hoitopolku
- reuman lääkehoito käypähoitosuosituksen mukaan, biologiset lääkkeet, kipulääkkeet sekä nivelen sisäiset lääkkeet
- digitaalisuus ja etähoitomahdollisuudet pitkäaikaissairaan hoitotyössä
- näyttöön perustuva hoitotyö


Arviointi:
Hyväksytty: aktiivinen osallistumine opetukseen ja annettujen tehtävien tekeminen. Mahdollisten poissaolojen korvaaminen korvaavalla tehtävällä.
Hylätty: opiskelija ei ole osallistunut opetukseen, tehtäviä ei ole tehty.

Reumaa sairastavan suunnitelmallinen hoitotyö, syventävä 5 op

osat (jokainen 1 op):

- Sidekudossairaudet ja harvinaisemmat reumasairaudet
- Moniammatillinen hoitotyö reumapotilaan tukena
- Lasten ja nuorten reuma
- Reuman liitännäissairaudet ja reumaortopedia
- Näyttöön perustuva reumahoitajan asiantuntijuus, osa 2


Tavoitteet:

Opiskelija
- tietää perusasiat sidekudossairauksista ja harvinaisemmista reumasairauksista
- saa kuvan moniammatillisesta reumapotilaan hoitotyöstä
- tietää lasten ja nuorten reuman erityispiirteet
- tietää reumaan liittyvät liitännäissairaudet sekä perusasiat reumaortopediasta
- syventää tietoaan reumapotilaan näyttöön perustuvasta hoitotyöstä ja osoittaa asiantuntemustaan reumapotilaan hoidossa

Sisältö:

- sidekudossairaudet
- harvinaisemmat reumasairaudet
- moniammatillisuus reumapotilaan hoitotyössä (kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti)
- lasten ja nuorten reuman erityispiirteet
- reuman liitännäissairaudet
- reumaortopedia
- näyttöön perustuva hoitotyö
- reumahoitajan asiantuntijuus
- kehittämistehtävä